Pengurusan dan Pentadbiran

Pengarah:

 

Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin

Email: ctie@ukm.edu.my

Phone: 03-89118030

                                 

Timbalan Pengarah:

 

Dr. Mohd Shahbudin Mastar@Masdar

Email:  shahbud@eng.ukm.my

Phone: +603-8921 6409

 

Pengurusan kakitangan Sokongan

Ketua Jaminan Kualiti:

 

Prof. Madya Dr. Loh Kee Shyuan

Email: ksloh@ukm.edu.my

Phone: +603-8911 8523

 

Penyelia Laman Sesawang:

 

Dr. Sharifah Najiha Timmiati

Email: najiha@ukm.edu.my

Phone: +603-89118526

 

 

Kakitangan pentadbiran

Penolong Pendaftar:              

 

Latifah Kasmuri

Email: latifahkasmuri@ukm.edu.my

Phone: +603 89118535

 

 

Setiausaha             

 

Sakinah Din

Email: sakin@ukm.edu.my@ukm.edu.my

Phone: +603 89118031

 

Pembantu Tadbir

 

Hafizatul Izzati Badrul Zaman

Email: izzati@ukm.edu.my

Phone: +603 89118532

 

Pembantu Tadbir

 

Norly Ishak

Email: lily@ukm.edu.my

Phone: +603 89118533

 

Kakitangan sokongan penyelidikan

Pegawai Penyelidik:

 

Nabilah Mohd Sofian

Email: nabilah@ukm.edu.my

Phone: +03-8921 7084/7082

 

Pegawai Penyelidik:

 

Mohd Faizal Md Nasir

Email: mfaizal@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 7080

 

Pegawai Sains:        

 

Azman bin Md Nor

Email: azmannor@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 7085

 

Pegawai Sains:          

 

Zul Fauzi Azlan Mohd

Email:  zulfauzi@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 7083

 

Penolong jurutera:

 

Hj. Arrif Fadzillah Hj. Haron

Email: ariyul@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 6019

 

Penolong jurutera

 

Mohd Asri Yusof

Email: asri@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 6019

 

Penolong jurutera

 

Mohamad Fareeq Ahmad Fudzi

Email: fareeq@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 6019

 

Penolong pegawai sains

 

Nik Samila Che Yusoff

Email: niksamila@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 6050

 

Pembantu Operasi

 

Mohd Azahar Azahari

Email: azahar@ukm.edu.my

Phone: +603-8921 8531