Program Pengajian Siswazah

Matlamat & Objektif Pengajian Siswazah

DSC_0050

1. Menyediakan bakal pemimpin dan penyelidik untuk negara.

2. Menggalakkan dan mengembangkan budaya penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi.

3. Memberi peluang kepada pelajar siswazah menjalankan penyelidikan secara berdikari serta mendapatkan pengajaran dan penyeliaan yang terbaik.

4. Membina kepimpinan yang berkualiti dalam usaha mencari ilmu dalam bidang sains dan teknologi serta meningkatkan kemahiran dalam bidang tersebut.

5. Menyediakan dan menitikberatkan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat.

 

Program Pengajian Siswazah

SELFUEL telah mula menawarkan program pengajian siswazah mulai semester 2 sesi 2009/2010 dengan mod penyelidikan

Program yang ditawarkan:

1. Sarjana Sains (Kejuruteraan Sel Fuel)

2. Sarjana Sains (Tenaga Hidrogen)

3. Sarjana Pengurusan (Pengurusan dan Dasar Tenaga)

4. Doktor Falsafah (Kejuruteraan Sel Fuel)

5. Doktor Falsafah (Tenaga Hidrogen)

6. Doktor Falsafah (Pengurusan dan Dasar Tenaga)