Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Felo Bersekutu

Prof. Dr. Mohd Ambar Yarmo


Assoc. Prof. Dr. Mohammad Hafizuddin Hj. Jumali


Dr. Siti Fairus Mohd Yusoff


Dr. Mohd Shahbudin Mastar@Masdar


Shahrom Md Zain


Dr. Manal Ismail


Prof. Madya Dr. Rozli Bin Zulkifli


Dr. Chan Hoy Yen

Bidang Tugas

  1. Building Integrated Solar Thermal Technology
  2. Energy Policy and Management

Dr. Wan Nor Roslam bin Wan Isahak

Bidang Tugas

Catalysis; CO2 Capturing & Utilization; Hydrogen Production


Dr. Nur Hidayatul Nazirah bt Kamarudin

Bidang Tugas

Drug Delivery; Catalysis; Adsorption; Nanomaterials


DR. TEOW YEIT HAAN


Dr. Mohd Shaiful bin Sajab


Dr. Noorazuan bin Md. Hashim

Bidang Tugas

Hidrometeorologi


Dr. Mohd Suhaimi bin Mohamad

Bidang Tugas

Mental Health, Community Social Work, Family Care, Education For Marginalised Group