Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Felo Penyelidik

Dr. Lim Kean Long

Bidang Tugas

 1. Teknologi penyimpanan hidrogen
 2. Pengasingan dan penulenan gas
 3. Bahan penyimpanan tenaga
 4. Penghasilan hidrogen

Dr. Mimi Hani Abu Bakar

Bidang Tugas

 1. Biofuel Cell
 2. Microbial Fuel Cell
 3. Biohydrogen Fuel Cell
 4. Biosensor Electrode

Lim Swee Su (Cuti belajar)


Dr. Umi Azmah Hasran

Bidang Tugas

 1. Direct Methanol Fuel Cell
 2. Fuel Cell Technology

Dr. Mahendra Rao Somalu

Bidang Tugas

 1. Pembuatan dakwat cetakan skrin
 2. Rheologi dakwat cetakan skrin
 3. Bahan nano
 4. Seramik dan komposit
 5. Alloi
 6. Teknologi Sel  Fuel
 7. Tenaga hydrogen
 8. Bateri

Dr. Lorna Jeffery Minggu

Bidang Tugas

 1. Solar hydrogen fuel cell
 2. Photoelectrochemical
 3. Photocatalytic
 4. Photodegradation

 


Prof. Madya Dr. Edy Herianto@Abdul Hadi Majlan

Bidang Tugas

 1. Teknologi Sel Fuel (PEMFC, SOFC, MEA, bahan)
 2. Tenaga Hidrogen
 3. Tenaga Keterbaharuan
 4. Elektrolizer
 5. Bateri
 6. Penjerapan Gas (Thermal Swing & Pressure Swing Adsorption)

Dr. Teuku Hussaini

Bidang Tugas

Fuel Cell Technology (PEMFC, SOFC, MEA, Materials), Electrolyzer


Dr. Khuzaimah Arifin

Bidang Tugas

 1. Computational Chemistry
 2. Solar Hydrogen Fuel Cell
 3. Photocatalysis

Prof. Madya Dr. Loh Kee Shyuan

Bidang Tugas

 1. Electrochemistry
 2. Fuel Cell
 3. Electrocatalyst
 4. Membrane
 5. Biosensor

Dr. Sharifah Najiha Timmiati

Bidang Tugas

 1. Catalyst
 2. Nanomaterials
 3. Hydrogen storage technology
 4. Hydrogen production

Dr. Sahriah Basri

Bidang Tugas

 1. Nanocatalyst
 2. Computational Chemistry
 3. Modelling and Optimization
 4. Fuel Cell Engineering

Dr. Rozan Binti Mohamad Yunus

Bidang Tugas

 1. Nanomaterials
 2. Nanocarbon
 3. Graphene
 4. Activated carbon
 5. Chemical Vapor Deposition

Dr. Wong Wai Yin

Bidang Tugas

 1. Carbon nanomaterials
 2. Electrochemistry
 3. Electrocatalysis
 4. Fuel cell Technology
 5. Corrosion

Dr. Nabila A. Karim