Pengguna yang dilantik sebagai kakitangan dan berkhidmat dengan UKM secara aktif. Kakitangan yang berada dalam kategori pengurusan eksekutif UKM (Contoh : Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bendahari dan Pustakawan) Pengguna yang berdaftar sebagai pelanggan (pesakit) di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM). Pengguna yang terdiri daripada orang awam atau pengguna Internet yang mencapai kepada akses aplikasi-aplikasi yang terdapat di UKM
     
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Pelajar  
 
   
Perihalan
1. Sistem Maklumat Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan
Sila klik untuk melihat perihalan.
3. Sistem LearningCare
Sila klik untuk melihat perihalan.
4. Sistem Penilaian Pengajaran Kursus
Sila klik untuk melihat perihalan.
5. Portal e-Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
6. Sistem Pertanyaan
Sila klik untuk melihat perihalan.
7. Sistem Trafik
Sila klik untuk melihat perihalan.
8. Sistem Aduan Dalaman Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
9. Sistem Semakan Sidang Konvokesyen
Sila klik untuk melihat perihalan.
10. Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
11. Sistem Maklumat Pelajar Eksekutif
Sila klik untuk melihat perihalan.
12. Sistem Latihan Industri
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Pelajar  
 
1.

Sistem Maklumat Pelajar

Menyemak maklumat peribadi, pendaftaran kursus dan keputusan peperiksaan serta membuat pendaftaran kursus awal dan semasa.

http://www.ukm.my/smpweb

 
 
2.

Sistem Akaun Kewangan Pelanggan

Menyemak maklumat kewangan seperti biasiswa dan hutang.

http://www.warga.ukm.my
 
 
3.

Sistem LearningCare

Memuat turun latihan tutorial, nota kuliah dan berinteraksi dengan pensyarah melalui e-Pembelajaran.

http://portal.ukm.my
 
 
4.

Sistem Penilaian Pengajaran Kursus 

Membuat penilaian pengajaran bagi kursus yang diambil pada setiap semester.

http://www.ukm.my/sppk
 
 
5.

Portal e-Pelajar 

Mendapatkan informasi terkini melalui buletin pelajar.

http://www.ukm.my/e-pelajar
 
 
6.

Sistem Pertanyaan 

Menyampaikan sebarang pertanyaan kepada pihak UKM.

http://www.ukm.my/pertanyaan
 
 
7.

Sistem Trafik

Pendaftaran kenderaan, memohon pelekat kenderaan dan menyemak saman trafik UKM.

http://www.ukm.my/trafik
 
 
8.

Sistem Aduan Dalaman Pelajar

Membuat pengaduan mengenai penyelewengan kewangan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengurusan Hal-ehwal Pelajar, hal-hal yang berkaitan dengan perkhidmatan kepada pelajar.

http://www.ukm.my/sadp
 
 
9.

Sistem Semakan Sidang Konvokesyen

Semakan tarikh dan sidang konvokesyen. Mengesahkan gambar untuk paparan pada hari konvokesyen.

http://www.ukm.my/konvo
 
 
10.

Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

Menyemak tempat untuk membuang undi. Melihat keputusan Pemilihan Perwakilan Pelajar.

http://www.ukm.my/undi
 
 
11.

Sistem Maklumat Pelajar Eksekutif

Menyemak maklumat peribadi, pendaftaran kursus dan keputusan peperiksaan serta membuat tempahan kursus dan pendaftaran kursus semasa.

http://www.ukm.my/smpe
 
 
12.

Sistem Latihan Industri

Membuat permohonan untuk mengikuti latihan industri di agensi yang dipilih. Menyemak status permohonan yang telah dibuat.

http://www.ukm.my/smplai
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Kakitangan  
 
   
Perihalan
1. Sistem e-Warga
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem Daftar Keluar Masuk Kerja
Sila klik untuk melihat perihalan.
3. Sistem Maklumat Peribadi Kakitangan
Sila klik untuk melihat perihalan.
4. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan
Sila klik untuk melihat perihalan.
5. Sistem e-Cuti
Sila klik untuk melihat perihalan.
6. Sistem Maklumat Penilaian Kakitangan
Sila klik untuk melihat perihalan.
7. Sistem Permohonan Ke Luar Negara
Sila klik untuk melihat perihalan.
8. Sistem LearningCare
Sila klik untuk melihat perihalan.
9. Sistem CV Kakitangan Akademik
Sila klik untuk melihat perihalan.
10. Sistem Pengurusan Kursus Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)
Sila klik untuk melihat perihalan.
11. Sistem Trafik
Sila klik untuk melihat perihalan.
12. Sistem Tempahan Tiket Kapalterbang
Sila klik untuk melihat perihalan.
13. Sistem Tempahan Kenderaan
Sila klik untuk melihat perihalan.
14. Sistem Maklumat Pengurusan Ruang
Sila klik untuk melihat perihalan.
15. Sistem Kalendar Universiti
Sila klik untuk melihat perihalan.
16. Sistem Aduan Kerosakan
Sila klik untuk melihat perihalan.
17. Sistem Aduan Dalaman
Sila klik untuk melihat perihalan.
18. Sistem Maklumat Unit Instrumensi
Sila klik untuk melihat perihalan.
19. Sistem Pendaftaran Tapak Web
Sila klik untuk melihat perihalan.
20. Sistem e-Iklan
Sila klik untuk melihat perihalan.
21. Portal Buletin UKM
Sila klik untuk melihat perihalan.
22. Sistem Penilaian Pengajaran Kursus
Sila klik untuk melihat perihalan.
23. Sistem Mesej
Sila klik untuk melihat perihalan.
24. Sistem Fail
Sila klik untuk melihat perihalan.
25. Sistem Maklumat Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Kakitangan
   
 
1.

Sistem e-Warga

Merekodkan waktu kerja dan kedatangan.

http://www.ukm.my/ewarga
 
 
2.

Sistem Daftar Keluar Masuk Kerja 

Memantau rekod keluar dan masuk kakitangan sewaktu bekerja dan menyediakan laporan audit berkaitan.

http://www.ukm.my/sidkem
 
 
3.

Sistem Maklumat Peribadi Kakitangan

Menyemak maklumat peribadi kakitangan.

http://www.ukm.my/smk
 
 
4.

Sistem Akaun Kewangan Pelanggan

Menyemak maklumat kewangan seperti cek, tuntutan elaun perjalanan, pinjaman, hutang dan sebagainya.

http://www.warga.ukm.my
 
 
5.

Sistem e-Cuti

Membuat permohonan cuti.

http://www.ukm.my/e-cuti
 
 
6.

Sistem Maklumat Penilaian Kakitangan

Merekodkan segala aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun untuk tujuan penilaian prestasi.

http://www.ukm.my/smpk
 
 
7.

Sistem Permohonan Ke Luar Negara

Memohon kelulusan untuk ke luar negara.

http://www.ukm.my/spkln
 
 
8.

Sistem LearningCare

Menggunakan Kemudahan e-Pembelajaran.

http://portal.ukm.my
 
 
9.

Sistem CV Kakitangan Akademik

Merekodkan CV Kakitangan Akademik dalam Bahasa Inggeris.

http://www.ukm.my/academiccv
 
 
10.

Sistem Pengurusan Kursus Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)

Permohonan kursus teknologi maklumat dan komunikasi yang ditawarkan dan pengurusan kursus seperti kedatangan peserta, pemilihan peserta, penjadualan, surat pengajar, penilaian selepas kursus.

http://www.ukm.my/kursusict
 
 
11.

Sistem Trafik 

Permohonan mendaftarkan kenderaan, pelekat kenderaan dan menyemak saman trafik UKM.

http://www.ukm.my/trafik
 
 
12.

Sistem Tempahan Tiket Kapalterbang

Menempah tiket kapalterbang.

http://www.ukm.my/etiket
 
 
13.

Sistem Tempahan Kenderaan 

Memohon untuk menempah kenderaan universiti seperti kereta, kenderaan pacuan 4-roda, bas, van dan lori bagi urusan rasmi UKM.

http://www.ukm.my/kenderaan
 
 
14.

Sistem Maklumat Pengurusan Ruang 

Memohon untuk menempah ruang seperti bilik seminar / dewan kuliah, bilik mesyuarat dan makmal komputer.

http://www.ukm.my/smpr
 
 
15.

Sistem Kalendar Universiti 

Makluman awal mengenai acara/aktiviti  anjuran Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Persatuan yang akan dimasukkan kedalam portal UKM.

http://www.ukm.my/kalendar
 
 
16.

Sistem Aduan Kerosakan 

Melaporkan kerosakan peralatan seperti elektrik, telefon, mekanikal dan awam.

http://www.ukm.my/sak
 
 
17.

Sistem Aduan Dalaman 

Membuat pengaduan mengenai penyelewengan kewangan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengurusan personel dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.

http://www.ukm.my/sad
 
 
18.

Sistem Maklumat Unit Instrumentasi

Memohon untuk mendapatkan perkhidmatan peralatan saintifik daripada kemudahan instrumen yang ada di UKM.
http://www.ukm.my/instrumentasi
 
 
19.

Sistem Pendaftaran Tapak Web

Memohon ruang tapak web untuk kegunaan peribadi, persatuan, penyelidikan, seminar/bengkel, jabatan, fakulti, pusat dan institut.

http://www.ukm.my/daftarweb
 
 
20.

Sistem e-Iklan

Mendapatkan maklumat tentang tawaran jawatan kosong atau kenaikan pangkat.

http://www.ukm.my/mohonkerja
 
 
21.

Portal Buletin UKM

Memaklumkan pemberitahuan dan aktiviti semasa kepada warga universiti.

http://www.ukm.my/ewarga
 
 
22.

Sistem Penilaian Pengajaran Kursus 

Memantau kualiti pengajaran dari masa ke semasa.

http://www.ukm.my/sppk
 
 
23.

Sistem Mesej

Menerima, menghantar dan menulis mesej  dalam Sistem Maklumat Universiti

http://ewarga1.ukm.my/ewarga/Mesej.cfm
 
 
24.

Sistem Fail

Urusan pinjaman fail-fail perkhidmatan.

http://www.ukm.my/sisfail
 
 
25.

Sistem Maklumat Pelajar

Menyemak senarai pelajar yang mendaftar kursus, melihat gred yang diperolehi pelajar serta memasukkan maklumat keperluan peperiksaan bagi kursus yang diajar.

http://www.ukm.my/smpweb
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Pentadbir Universiti  
 
   
Perihalan
1. Sistem e-Warga
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem Daftar Keluar Masuk Kerja
Sila klik untuk melihat perihalan.
3. Sistem e-Cuti
Sila klik untuk melihat perihalan.
4. Sistem Maklumat Penilaian Kakitangan
Sila klik untuk melihat perihalan.
5. Sistem Permohonan Ke Luar Negara
Sila klik untuk melihat perihalan.
6. Sistem Pengurusan Kursus Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)
Sila klik untuk melihat perihalan.
7. Sistem Trafik
Sila klik untuk melihat perihalan.
8. Sistem Tempahan Tiket Kapalterbang
Sila klik untuk melihat perihalan.
9. Sistem Tempahan Kenderaan
Sila klik untuk melihat perihalan.
10. Sistem Maklumat Pengurusan Ruang
Sila klik untuk melihat perihalan.
11. Sistem Kalendar Universiti
Sila klik untuk melihat perihalan.
12. Sistem Aduan Kerosakan
Sila klik untuk melihat perihalan.
13. Sistem Aduan Dalaman
Sila klik untuk melihat perihalan.
14. Sistem Maklumat Unit Instrumensi
Sila klik untuk melihat perihalan.
15. Sistem Pendaftaran Tapak Web
Sila klik untuk melihat perihalan.
16. Sistem e-Iklan
Sila klik untuk melihat perihalan.
17. Portal Buletin UKM
Sila klik untuk melihat perihalan.
18. Sistem Maklumat Peruntukan Pusat Tanggungjawab
Sila klik untuk melihat perihalan.
19. Sistem Maklumat Kewangan Penyelidikan IRPA
Sila klik untuk melihat perihalan.
20. Sistem Penyelidikan dan Persidangan (U3P)
Sila klik untuk melihat perihalan.
21. Sistem Aduan Dalaman Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
22. Sistem Pertanyaan
Sila klik untuk melihat perihalan.
23. Sistem Penilaian Pengajaran Kursus
Sila klik untuk melihat perihalan.
24. Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
25. Sistem Fail
Sila klik untuk melihat perihalan.
26. Dokumen Sistem Maklumat Pelajar
Sila klik untuk melihat perihalan.
27. Sistem Latihan Industri
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Pentadbir Universiti  
 
1.

Sistem e-Warga

Merekodkan waktu kerja dan kedatangan.

http://www.ukm.my/ewarga
 
 
2.

Sistem Daftar Keluar Masuk Kerja 

Memantau rekod keluar dan masuk kakitangan sewaktu bekerja dan menyediakan laporan audit berkaitan.

http://www.ukm.my/sidkem
 
 
3.

Sistem e-Cuti

Membuat permohonan cuti.

http://www.ukm.my/e-cuti
 
 
4.

Sistem Maklumat Penilaian Kakitangan

Merekodkan segala aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun untuk tujuan penilaian prestasi.

http://www.ukm.my/smpk
 
 
5.

Sistem Permohonan Ke Luar Negara

Memohon kelulusan untuk ke luar negara.

http://www.ukm.my/spkln
 
 
6.

Sistem Pengurusan Kursus Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)

Permohonan kursus teknologi maklumat dan komunikasi yang ditawarkan dan pengurusan kursus seperti kedatangan peserta, pemilihan peserta, penjadualan, surat pengajar, penilaian selepas kursus.

http://www.ukm.my/kursusict
 
 
7.

Sistem Trafik 

Permohonan mendaftarkan kenderaan, pelekat kenderaan dan menyemak saman trafik UKM.

http://www.ukm.my/trafik
 
 
8.

Sistem Tempahan Tiket Kapalterbang

Menempah tiket kapalterbang.

http://www.ukm.my/e-tiket
 
 
9.

Sistem Tempahan Kenderaan 

Memohon untuk menempah kenderaan universiti seperti kereta, kenderaan pacuan 4-roda, bas, van dan lori bagi urusan rasmi UKM.

http://www.ukm.my/kenderaan
 
 
10.

Sistem Maklumat Pengurusan Ruang 

Memohon untuk menempah ruang seperti bilik seminar / dewan kuliah, bilik mesyuarat dan makmal komputer.

http://www.ukm.my/smpr
 
 
11.

Sistem Kalendar Universiti 

Makluman awal mengenai acara/aktiviti  anjuran Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Persatuan yang akan dimasukkan kedalam portal UKM.

http://www.ukm.my/kalendar
 
 
12.

Sistem Aduan Kerosakan 

Melaporkan kerosakan peralatan seperti elektrik, telefon, mekanikal dan awam.

http://www.ukm.my/SAK
 
 
13.

Sistem Aduan Dalaman 

Membuat pengaduan mengenai penyelewengan kewangan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengurusan personel dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.

http://www.ukm.my/sad
 
 
14.

Sistem Maklumat Unit Instrumentasi

Memohon untuk mendapatkan perkhidmatan peralatan saintifik daripada kemudahan instrumen yang ada di UKM.
http://www.ukm.my/instrumentasi
 
 
15.

Sistem Pendaftaran Tapak Web

Memohon ruang tapak web untuk kegunaan peribadi, persatuan, penyelidikan, seminar/bengkel, jabatan, fakulti, pusat dan institut.

http://www.ukm.my/tapakweb
 
 
16.

Sistem e-Iklan

Mendapatkan maklumat tentang tawaran jawatan kosong atau kenaikan pangkat.

http://www.ukm.my/mohonkerja
 
 
17.

Portal Buletin UKM

Memaklumkan pemberitahuan dan aktiviti semasa kepada warga universiti.

http://www.ukm.my/ewarga
 
 
18.

Sistem Maklumat Peruntukan Pusat Tanggungjawab 

Menyemak baki peruntukan PTJ.

http://www.siskew.ukm.my
 
 
19.

Sistem Maklumat Kewangan Penyelidikan IRPA

Menyemak maklumat kewangan penyelidikan IRPA.

http://www.siskew.ukm.my
 
 
20.

Sistem Penyelidikan dan Persidangan (U3P)

Menerima dan meluluskan permohonan kakitangan akademik untuk membuat penyelidikan dan menghadiri persidangan.

http://www.ukm.my/u3p
 
 
21.

Sistem Aduan Dalaman Pelajar

Menerima pengaduan mengenai penyelewengan kewangan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengurusan Hal-ehwal Pelajar, hal-hal yang berkaitan dengan perkhidmatan kepada pelajar.

http://www.ukm.my/sadp
 
 
22.

Sistem Pertanyaan 

Menerima sebarang pertanyaan kepada pihak UKM.

http://www.ukm.my/pertanyaan
 
 
23.

Sistem Penilaian Pengajaran Kursus 

Memantau kualiti pengajaran dari masa ke semasa.

http://www.ukm.my/sppk
 
 
24.

Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

Menguruskan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (UNDI).

http://www.ukm.my/undi
 
 
25.

Sistem Fail

Urusan pinjaman fail-fail perkhidmatan.

http://www.ukm.my/sisfail
 
 
26.

Dokumen Sistem Maklumat Pelajar

Melihat panduan penggunaan sistem.

http://www.ukm.my/doksmp
 
 
27.

Sistem Latihan Industri

Mengurus dan memantau proses penempatan latihan industri pelajar.

http://www.ukm.my/smplai
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Pengurusan Universiti  
 
   
Perihalan
1. Sistem Maklumat Eksekutif
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Pengurusan Universiti  
 
1.

Sistem Maklumat Eksekutif 

Mendapatkan maklumat dalam bentuk statistik tentang entiti pelajar, kakitangan, penyelidik dan lain-lain.

http://www.ukm.my/sme
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Penyelidik  
 
   
Perihalan
1. Sistem CV Kakitangan Akademik
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem Maklumat Unit Instrumentasi
Sila klik untuk melihat perihalan.
3. Sistem Maklumat Kewangan Penyelidikan IRPA
Sila klik untuk melihat perihalan.
4. Sistem Penyelidikan dan Persidangan (U3P)
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Penyelidik  
 
1.

Sistem CV Kakitangan Akademik

Merekodkan CV Kakitangan Akademik dalam Bahasa Inggeris.

http://www.ukm.my/academiccv
 
 
2.

Sistem Maklumat Unit Instrumentasi

Memohon untuk mendapatkan perkhidmatan peralatan saintifik daripada kemudahan instrumen yang ada di UKM.
http://www.ukm.my/instrumentasi
 
 
3.

Sistem Maklumat Kewangan Penyelidikan IRPA

Menyemak maklumat kewangan penyelidikan IRPA.

http://www.siskew.ukm.my
 
 
4.

Sistem Penyelidikan dan Persidangan (U3P)

Menerima dan meluluskan permohonan kakitangan akademik untuk membuat penyelidikan dan menghadiri persidangan.

http://www.ukm.my/u3p
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Pesakit HUKM  
 
   
Perihalan
1. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Pesakit HUKM  
 
1. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan

Menyemak transaksi kewangan pesakit seperti bil, resit dan lain-lain.

http://www.warga.ukm.my
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Pembekal  
 
   
Perihalan
1. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem e-Tender
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
  Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Pembekal  
 
1. Sistem Akaun Kewangan Pelanggan 

Menyemak maklumat kewangan seperti penerimaan cek.

http://www.warga.ukm.my
 
 
2.

Sistem e-Tender  

Mendapatkan maklumat tentang tawaran dan pembukaan tender.

http://www.ukm.my/etender
 
     
 
 
   
     
  Senarai Aplikasi UKM : Umum  
 
   
Perihalan
1. Sistem Pertanyaan
Sila klik untuk melihat perihalan.
2. Sistem UKM Infoline (Akademik)
Sila klik untuk melihat perihalan.
3. Sistem e-Iklan
Sila klik untuk melihat perihalan.
4. Sistem Maklumat Unit Instrumentasi
Sila klik untuk melihat perihalan.
5. Sistem UKM Infoline (PPS)
Sila klik untuk melihat perihalan.
6. Kemasukan Online PPS
Sila klik untuk melihat perihalan.
7. Saluran ke 2
Sila klik untuk melihat perihalan.
8. Permohonan Kemasukan Jururawat
Sila klik untuk melihat perihalan.
9. Permohonan Kemasukan Senibina
Sila klik untuk melihat perihalan.
10. Permohonan Kemasukan PKP
Sila klik untuk melihat perihalan.
 
     
     
Perincian dan Alamat Capaian Aplikasi UKM : Umum
   
 
1.

Sistem Pertanyaan 

Menyampaikan sebarang pertanyaan kepada pihak UKM.
http://www.ukm.my/pertanyaan
 
 
2.

Sistem UKM Infoline (Akademik) 

Menyemak permohonan kemasukan ke UKM bagi pelajar ijazah pertama dan diploma.

http://www.ukm.my/tawaran
 
 
3.

Sistem e-Iklan 

Mendapatkan maklumat tentang tawaran jawatan kosong.

http://www.ukm.my/mohonkerja
 
 
4.

Sistem Maklumat Unit Instrumentasi

Memohon untuk mendapatkan perkhidmatan peralatan saintifik daripada kemudahan instrumen yang ada di UKM.

http://www.ukm.my/instrumentasi
 
 
5.

Sistem UKM Infoline (PPS)

Menyemak permohonan kemasukan ke UKM bagi lepasan ijazah.

http://www.ukm.my/kemasukan/pps
 
 
6.

Kemasukan Online PPS

Permohonan untuk mengikuti kursus lepasan ijazah.
http://www.ukm.my/application/pps
 
 
7.

Saluran ke 2

Permohonan untuk mengikuti kursus ijazah pertama melalui saluran kedua.

http://www.ukm.my/kemasukan/saluran2
 
 
8.

Permohonan Kemasukan Jururawat

Permohonan untuk mengikuti kursus kejururawatan dan kebidanan.

http://www.ukm.my/kemasukan/dipfper
 
 
9.

Permohonan Kemasukan Senibina

Permohonan untuk mengikuti kursus sarjanamuda seni bina.

http://www.ukm.my/kemasukan/senibina
 
 
10.

Permohonan Kemasukan PKP

Permohonan untuk mengikuti program pengajian dibawah kelolaan Pusat Kembangan Pendidikan.

http://www.ukm.my/smpe/kemasukan
 
     
 
Hakcipta Terpelihara © Universiti Kebangsaan Malaysia 2006
 
Organisasi, syarikat atau orang perseorangan yang melaksanakan urusan perolehan, perkhidmatan atau perniagaan dengan pihak UKM. Kakitangan akademik & bukan akademik yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan di UKM. Kakitangan UKM yang terlibat dalam melaksanakan urusan pentadbiran di jabatan/fakulti. (Contoh : Ketua Jabatan, Dekan dan Pengarah) Pengguna yang berdaftar sebagai pelajar dan belajar di UKM secara aktif sama ada pelajar pra siswazah atau pasca siswazah.