Siswazah FST

 FST Postgraduate

BORANG – BORANG SISWAZAH

Pengajaran dan Penyeliaan
Peperiksaan Lisan

 • Penghantaran Tesis Akhir 

Mohon hantar SATU salinan keras (hardcopy) perkara-perkara berikut ke Kaunter Sekretariat Pengajian Siswazah, FST

   1. Pembetulan Tesis
   2. Borang dan Senarai Semak Penyerahan Tesis Selepas Pembetulan
   3. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Dalam 
   4. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Luar (jika berkaitan)
   5. Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah
   6. Perakuan Penerimaan Tesis / Disertasi / Laporan Penyelidikan Untuk Simpanan 
   7. Penulisan Tesis Menggunakan Gaya UKM: Kesilapan Umum Yang Dikesan Pada Tesis Bahasa Malaysia
   8. Perakuan Penerbitan Pelajar Selepas Pembetulan Tesis

   9. Halaman Depan Setiap Artikel dengan Indeks Scopus / WoS (diterima / diterbitkan)

    • Pelajar Doktor Falsafah (sekurang-kurangnya 2 artikel)
    • Pelajar Sarjana (sekurang-kurangnya 1 artikel)
     • Kemasukan Sesi 2014/2015 - 2017/2018 - Indeks Scopus / ISI
     • Kemasukan Sesi 2018/2019 - Indeks Scopus / WoS
     • Kemasukan Sesi 2019/2020 - kini - Indeks WoS

Permohonan Rayuan Peperiksaan Lisan
Translate »