Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siswazah FST

BORANG – BORANG SISWAZAH

  1. Permohonan Menyediakan Surat Akuan Pelajar
  2. Permohonan Pertukaran Penyelia (diisi oleh pelajar tidak lebih 3 semester - Program Kedoktoran, dan 2 semester - Program Sarjana)
  3. Permohonan Pertukaran / Penambahan Penyelia Utama/Bersama (diisi oleh Penyelia)
  4. Permohonan Menulis Tesis Dalam Bahasa Inggeris

Translate »