Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siswazah FST

Deputy Dean (Postgraduate)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Munir Abd Murad

Email : tdpasca-fst@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5433

Head of Programme
Doctoral and Master (research mode)

Department of Earth and Environmental Sciences

Dr. Nurul Ain' Ab Jalil

Email : nurulain@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4826

Department of Biological Sciences and Biotechnology

Dr. Wan Syaidatul Aqma Wan Mohd Noor

Email : syaidatul@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5970

Department of Chemical Sciences

Assoc. Prof. Dr. Siti Aishah Hasbullah

Email : aishah80@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4393

Department of Mathematical Sciences

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak

Email : anuar_mi@ukm.edu.my
Phone No.: 03-8921 5756

Department of Food
Sciences

Dr. Norlida Mat Daud @ Daud

Email : norlida.daud@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3816

Department of Applied
Physics

Assoc. Prof. Dr. Khoo Kok Siong

Email : khoo@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4506

Programme Coordinator (Doctoral)

Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

International Dual PhD Degree Program in Science between Universiti Kebangsaan Malaysia and Osaka University (UKM-OU)

Email : nadhratunnaiim@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4393

Programme Coordinator (Master by course work)

Assoc. Prof. Dr. Wee Suk Ling

Master of Science
(Conservation Biology)

Email : slwee@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5925

Dr. Izfa Riza Hazmi

Master of Science
(Entomology)

Email : izfahazmi@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3818

Assoc. Prof. Dr. Choong Chee Yen

Master of Science
(Management of Plant Genetic Resources)

Email : cychoong@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3848

Assoc. Prof. Dr. Haja Maideen Kader Maideen

Master of Science
(Plant Systematics)

Email : deen@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3365

Dr. Mohd Hariri Arifin

Master of Science
(Engineering & Environmental Geophysics)

Email : hariri@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5657

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Master of Science
(Engineering Geology)

Email : shahidahnazer@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5391

Dr. Khairatul Mardiana Jansar

Master of Science
(Environmental Assessment & Monitoring)

Email : mardiana@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3213

Dr. Khoo Mei Ling

Master of Science
(Marine Sciences)

Email : meilingkhoo@ukm.edu.my
Phone No. :

Dr. Nurul Huda Abd. Karim

Master of Science
(Chemistry)

Email : nurulhuda@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4981

arnida latest (4)

Dr. Arnida Hani Teh

Master of Science
(Food Science)

Email : arnida@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5444

Assoc. Prof. Dr. Nur Adlyka Ainul Annuar

Master of Science
(Applied Physics)

Email : adlyka@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5882

Dr. Zalita Zainuddin

Master of Science
(Energy Technology)

Email : zazai@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3611

Dr. Aznan Fazli Ismail

Master of Science
(Radiation & Nuclear Safety)

Emel : aznan@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3919

Dr. Syazwani Mohd Fadzil

Master of Safety Industry Management - Executive Programme

Email : syazwanimf@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5929

Dr. Syahida Che Dzul-kifli

Master of Science
(Mathematics)

Email : syahida@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 3421

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Master of Science
(Statistics)

Email : zamira@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5756

Dr. Mohd Aftar Abu Bakar

Master of Science
(Data Science and Analytics)

Emel : aftar@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5784

Mrs. Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

Master of Science
(Quality & Productivity Improvement)

Emel : azna@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4519

Assoc. Prof. Dr. Nur Riza Mohd Suradi

Master of Science (Quality & Productivity Improvement) - Executive Programme

Email : nrms@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5725

Secretariat of Postgraduate Studies

Mrs. Kamili Diana Alias @ Yusof

Senior Assistant Registrar
N44

Email : kamili@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 4381

Mr. Muhammad Yazid Othman

Administrative Assistant
N22

Email : mdyazid@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5417

Mrs. Nurhidayati Ismail

Assistant Secretary
N19

Email : hidayati@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5433

Mrs. Suhana Ahmad

Administrative Assistant
N19

Email : nasuha@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5518

Mrs. Effarina Othman

Administrative Assistant
N19

Email : effarina@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5417

Mrs. Norazura Salim

Administrative Assistant
N19

Email : zura88@ukm.edu.my
Phone No. : 03-8921 5518

Translate »