Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siswazah FST

Timbalan Dekan (Siswazah)

Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd Murad

Emel : tdpasca-fst@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5433

Ketua Program
Kedoktoran dan Sarjana (mod penyelidikan)

Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Dr. Nurul Ain' Ab Jalil

Emel : nurulain@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4826

Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi

Dr. Wan Syaidatul Aqma Wan Mohd Noor

Emel : syaidatul@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5970

Jabatan Sains
Kimia

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah

Emel : aishah80@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4393

Jabatan Sains Matematik

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak

Emel : anuar_mi@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5756

Jabatan Sains Makanan

Dr. Norlida Mat Daud @ Daud

Emel : norlida.daud@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3816

Jabatan Fizik Gunaan

Prof. Madya Dr. Khoo Kok Siong

Emel : khoo@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4506

Penyelaras Program Kedoktoran

Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

Program Ijazah Dual PhD di Dalam Sains di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Osaka University (UKM-OU)

Emel : nadhratunnaiim@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4393

Penyelaras Program Sarjana (mod kerja kursus)

Prof. Madya Dr. Wee Suk Ling

Program Sarjana Sains
(Biologi Pemuliharaan)

Emel : slwee@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5925

Dr. Izfa Riza Hazmi

Program Sarjana Sains
(Entomologi)

Emel : izfahazmi@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3818

Prof. Madya Dr. Choong Chee Yen

Program Sarjana Sains
(Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)

Emel : cychoong@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3848

Prof. Madya Dr. Haja Maideen Kader Maideen

Program Sarjana Sains
(Sistematik Tumbuhan)

Emel : deen@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3365

Dr. Mohd Hariri Arifin

Program Sarjana Sains
(Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)

Emel : hariri@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5657

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Program Sarjana Sains
(Geologi Kejuruteraan)

Emel : shahidahnazer@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5391

Dr. Khairatul Mardiana Jansar

Program Sarjana Sains
(Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)

Emel : mardiana@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3213

Dr. Khoo Mei Ling

Program Sarjana Sains
(Sains Marin)

Emel : meilingkhoo@ukm.edu.my
Tel :

Dr. Nurul Huda Abd. Karim

Program Sarjana Sains
(Kimia)

Emel : nurulhuda@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4981

arnida latest (4)

Dr. Arnida Hani Teh

Program Sarjana Sains (Sains Makanan)
Emel : arnida@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5444

Prof. Madya Dr. Nur Adlyka Ainul Annuar

Program Sarjana Sains
(Fizik Gunaan)

Emel : adlyka@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5882

Dr. Zalita Zainuddin

Program Sarjana Sains
(Teknologi Tenaga)

Emel : zazai@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3611

Dr. Aznan Fazli Ismail

Program Sarjana Sains
(Keselamatan Sinaran dan Nuklear)

Emel : aznan@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3919

Dr. Syazwani Mohd Fadzil

Program Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri – Program Eksekutif

Emel : syazwanimf@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5929

Dr. Syahida Che Dzul-kifli

Program Sarjana Sains
(Matematik)

Emel : syahida@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3421

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Program Sarjana Sains
(Statistik)

Emel : zamira@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5756

Dr. Mohd Aftar Abu Bakar

Program Sarjana Sains
(Sains Data dan Analitik)

Emel : aftar@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5784

Puan Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

Program Sarjana Sains
(Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

Emel : azna@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4519

Prof. Madya Dr. Nur Riza Mohd Suradi

Program Sarjana Sains
(Peningkatan Kualiti dan Produktiviti) – Program Eksekutif

Emel : nrms@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5725

Sekretariat Pengajian Siswazah

Puan Kamili Diana Alias @ Yusof

Penolong Pendaftar Kanan
N44

Emel : kamili@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4381

Encik Muhammad Yazid Othman

Pembantu Tadbir (P/O)
N22

Emel : mdyazid@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5417

Puan Nurhidayati Ismail

Pembantu Setiausaha Pejabat
N19

Emel : hidayati@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5433

Puan Suhana Ahmad

Pembantu Tadbir (P/O)
N19

Emel : nasuha@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5518

Puan Effarina Othman

Pembantu Tadbir (P/O)
N19

Emel : effarina@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5417

Puan Norazura Salim

Pembantu Tadbir (P/O)
N19

Emel : zura88@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5518

Translate »