Siswazah FST

 FST Postgraduate

Timbalan Dekan (Siswazah)

Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd Murad

Emel : tdpasca-fst@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5433

Ketua Program
Kedoktoran dan Sarjana (mod penyelidikan)

Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Dr. Nurul Ain' Ab Jalil

Emel : nurulain@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4826

Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi

Dr. Wan Syaidatul Aqma Wan Mohd Noor

Emel : syaidatul@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5970

Jabatan Sains
Kimia

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah

Emel : aishah80@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4393

Jabatan Sains Matematik

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak

Emel : anuar_mi@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5756

Jabatan Sains Makanan

Dr. Norlida Mat Daud @ Daud

Emel : norlida.daud@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3816

Jabatan Fizik Gunaan

Prof. Madya Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid

Emel : zana@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5914

Penyelaras Program Kedoktoran

Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

Program Ijazah Dual PhD di Dalam Sains di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Osaka University (UKM-OU)

Emel : nadhratunnaiim@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4393

Penyelaras Program Sarjana (mod kerja kursus)

Prof. Madya Dr. Wee Suk Ling

Program Sarjana Sains
(Biologi Pemuliharaan)

Emel : slwee@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5925

Dr. Izfa Riza Hazmi

Program Sarjana Sains
(Entomologi)

Emel : izfahazmi@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3818

Prof. Madya Dr. Choong Chee Yen

Program Sarjana Sains
(Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)

Emel : cychoong@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3848

Prof. Madya Dr. Haja Maideen Kader Maideen

Program Sarjana Sains
(Sistematik Tumbuhan)

Emel : deen@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3365

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Program Sarjana Sains
(Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)

Emel : shahidahnazer@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5391

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Program Sarjana Sains
(Geologi Kejuruteraan)

Emel : shahidahnazer@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5391


Dr. Mohd Shahrul Mohd Nadzir

Program Sarjana Sains
(Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)

Emel : shahrulnadzir@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 6771

Dr. Khoo Mei Ling

Program Sarjana Sains
(Sains Marin)

Emel : meilingkhoo@ukm.edu.my
Tel :

Dr. Nurul Huda Abd. Karim

Program Sarjana Sains
(Kimia)

Emel : nurulhuda@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4981

Dr. Arnida Hani Teh

Program Sarjana Sains (Sains Makanan)
Emel : arnida@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5444

Prof. Madya Dr. Nur Adlyka Ainul Annuar

Program Sarjana Sains
(Fizik Gunaan)

Emel : adlyka@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5882

Dr. Zalita Zainuddin

Program Sarjana Sains
(Teknologi Tenaga)

Emel : zazai@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3611

Dr. Aznan Fazli Ismail

Program Sarjana Sains
(Keselamatan Sinaran dan Nuklear)

Emel : aznan@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3919

Ts. Dr. Mohd Idzat Idris

Program Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri – Program Eksekutif

Emel : idzat@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3051

Dr. Syahida Che Dzul-kifli

Program Sarjana Sains
(Matematik)

Emel : syahida@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3421

Prof. Madya Dr. Noratiqah Mohd Ariff

Program Sarjana Sains
(Statistik)

Emel : tqah@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5755

Dr. Mohd Aftar Abu Bakar

Program Sarjana Sains
(Sains Data dan Analitik)

Emel : aftar@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5784

Puan Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

Program Sarjana Sains
(Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

Emel : azna@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4519

Prof. Madya Dr. Nur Riza Mohd Suradi

Program Sarjana Sains
(Peningkatan Kualiti dan Produktiviti) – Program Eksekutif

Emel : nrms@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5725

Sekretariat Pengajian Siswazah

Puan Kamili Diana Alias @ Yusof

Penolong Pendaftar Kanan
N44

Emel : kamili@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 4381

Puan Jumaah Abdul Aziz

Pembantu Setiausaha Pejabat
N29

Emel : hidayati@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5433

Puan Rozana Bakar

Pembantu Tadbir (P/O)
N22

Emel : rozana@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5417

Puan Nor Azizah Dawair

Pembantu Tadbir (P/O)
N22

Emel : melati@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5518

Puan Effarina Othman

Pembantu Tadbir (P/O)
N22

Emel : effarina@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5417

Puan Norazura Salim

Pembantu Tadbir (P/O)
N19

Emel : zura88@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5518

Translate »