Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Program Sarjana Sains (Penyelidikan)

 

Bidang penyelidikan

Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar menawarkan penyelidikan dalam bidang biologi, sains alam sekitar, geologi dan sains marin. Ini termasuk pencemaran udara dan air, penggunaan tanah dan kawalannya, kebakaran hutan dan ekologi hutan, ketahanan racun perosak, kesihatan dan keselamatan alam sekitar, pemantauan biologi dan penilaian kesan alam sekitar, geologi dan geofizik kejuruteraan, analisis lembangan, geologi petroleum, geologi alam sekitar, geologi ekonomi dan mineral industri, geotourism dan geologi pemuliharaan, geologi serantau, penderiaan jauh dan GIS, terumbu karang ekologi dan bakau, kepelbagaian invertebrat, ikan, mikrob, rumpai laut terdedah fenomena, corak cuaca iklim yang berkaitan dengan El Nino dan La Nina, geokimia, berat logam dan radionuklida, aplikasi penderiaan jarak jauh dan GIS untuk memantau pantai perubahan. 

 

Ijazah yang ditawarkan

  1. Sarjana Sains (Geologi)
  2. Sarjana Sains (Sains Laut)
  3. Sarjana Sains (Sains Sekitaran)

 

Syarat Kemasukan

  1. Ijazah Sarjanamuda dengan memperoleh PNGK ≥ 2.75 dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
  2. Ijazah Sarjanamuda Sains atau yang setara dengannya, dengan memperoleh PNGK 2.50 – 2.74, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; atau
  3. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan); dan
  4. Memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);
  5. Pelajar luar negara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL 550 / IELTS band 5 / MUET band 3. (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / MUET)

Calon pelajar luar negara yang memenuhi kelayakan akademik tetapi tiada kelayakan Bahasa Inggeris boleh mengikuti kursus intensif Bahasa Inggeris  selama satu tahun (tempoh maksimum). Calon yang tidak berjaya mencapai syarat minimum seperti mana yang ditetapkan program pengajian akan diberi status gagal berhenti.

 

Struktur Program

Setiap pelajar yang mengikuti program ini dikehendaki mendaftar dan lulus 10 jam kredit kursus termasuk kursus wajib iaitu kursus STPD6014 Kaedah Penyelidikan dan juga pendaftaran tesis setiap semester sehingga tamat pengajian. Pelajar perlu menjadualkan pertemuan dengan penyelia atau jawatankuasa penyeliaan tidak kurang daripada 26 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar sepenuh masa dan 13 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar separuh masa. Hasil penyelidikan ditulis sebagai sebuah tesis.

Pelajar mesti memenuhi syarat-syarat bergraduat yang ditetapkan oleh fakulti.

Pelajar perlu menerbitkan sekurang-kurangnya satu (1) makalah dalam jurnal berindeks Web of Science (WOS) dalam bidang berkaitan dengan penyelidikan Sarjana Sains bersama Penyelia atau Jawatankuasa Penyeliaan