Sila hubungi: +603 89214641

Curriculum Vitae Prof. Madya Dr. Mohd Izham Mohd Hamzah

 

PROF. MADYA DR. MOHD IZHAM MOHD HAMZAH

Email : izham@ukm.my

 

PENDIDIKAN

PhD (Pentadbiran Pendidikan)  2006
M.Ed (Pengurusan  & Pentadbiran Pendidikan) 1997
B.Sc. Hons (Botani) 1987

 

PENYELIDIKAN (2006-KINI)

 1. UKM-GG-05-FRGS0002-2006: Pemerkasaan Pendidikan Sekolah Menengah Ke arah Meningkatkan Perpaduan Kaum dan Pembangunan Sumber Manusia Berminda Kelas Pertama (Co-Researcher)
 2. GG/005/2006 (GL): Penjejakan Kerjaya Belia Dalam Program Latihan Kemahiran Tajaan FELDA (Co-Researcher)
 3. UKM-GUP-TKS-08-09-244: Membina Model Pengurusan Ala-Malaysia Bagi Memperkasakan Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan(Co-Researcher)
 4. UKM-GUP-TKS-08-09-263: Pendidikan dan Latihan Bagi Pembangunan Model Insan Kelas Pertama di IPTA: Satu keperluan Majikan di Sektor Awam dan Swasta (Head Researcher)
 5. UKM-GUP-TKS-08-09-249: Pengurusan Konflik dalam Kalangan Guru Besar Sekolah Rendah di Malaysia(Co-Researcher)
 6. 06-01-02-SF0465: Reka Bentuk Dan Pembangunan Sistem Indeks Berasas Web Bagi Integrasi ICT Dalam Pendidikan Di Sekolah Menengah                Di Malaysia(WIS-ICTED) (Co-Researcher)
 7. UKM-GUP-TKS-08-09-254:  Pemahaman dan Amalan Sekolah Berkesan    di Malaysia: Satu Kajian Perbandingan dengan Penanda Arasan Berkesan Negara Maju (Co-Researcher)
 8. GG/006/2009 (GL): Kajian Tahap Profesionalisme Guru-Guru Pendidikan Islam  di Sekolah-Sekolah Menengah  di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (Co-Researcher)
 9. UKM-AP-CMNB-20-2009/4: Impak Globalisasi Terhadap Struktur Pasaran Buruh (Co-Researcher)
 10. UKM-GPP-PPKK-23-2009:  Kajian kebolehpercayaan input pelajar untuk maklum balas sistem penilaian pengajaran kursus (SPPK) (Co-Researcher)
 11. UKM-PERMATA-7-2010: Kepintaran Emosi dan Kualiti Kepimpinan dalam Kalangan Pentadbiran dan Kakitangan Pusat PERMATApintar Negara     (Co-Researcher)
 12. UKM-GG-05-FRGS0055-2010: Standard Perubahan dan Inovasi dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah Menengah Cemerlang Malaysia: Satu Kajian (Co-Researcher)
 13. UKM-GGPM-CMNB-014-2010: Pembinaan Model Kompetensi Guru Tilawah Al-Quran (Co-Researcher)UKM-GUP-TKS-08-09-253: Kepintaran Emosi dan Hubungan Dengan Penyelesaian Masalah Fokus-Emosi dan Kompetensi Kepimpinan Dalam Kalangan Pelajar IPTA Di Malaysia (Co-Researcher)
 14. UKM-GG-05-FRGS0056-2010: Tahap Amalan Pengurusan Strategik dalam Kalangan Pentadbir di Sekolah-Sekolah Cemerlang di Malaysia              (Co-Researcher)
 15. UKM-GUP-2011-081: Organisasi Pembelajaran Dalam Pendidikan : Satu            Perbandingan Peranan Pemimpin Pendidikan. (Head Researcher)

 

PENERBITAN DAN PENULISAN KERTAS (10 TERBAIK)

 1. Mohammed Sani Ibrahim & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2012. Pengurusan Perubahan Makro Dalam Pendidikan. Bangi: Penerbit UKM Press.
 2. Mohd Izham Mohd Hamzah & Suffean Hussin. 2009. Pengurusan Perubahan Terancang Dalam Pembestarian Sekolah – Proses Pelaksanaan Polisi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
 3. Norasmah Othman, Mohd Izham Mohd Hamzah & Zuraidah Ahmad. 2010. Pengaruh Amalan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Terhadap Hasil PSM di IPTS Zon Selatan. Jurnal Pengurusan. Vol. 31: 43-53.
 4. Mohd Izham Mohd Hamzah, Norazah Mohd Nordin, Kamaruzaman Jusoff, Rusnah Abd. Karim& Yusma Yusof. 2010. A Quantitative Analysis of Malaysian Secondary School Technology Leadership. Management Science and Engineering. 4(2): 124-130
 5. Mohd Izham Mohd Hamzah, Foniza Maidin & Saemah Rahman. 2011. Supporting and Inhibiting Factors of Creativity, Innovation and Wisdom among Teachers in a Learning Organization. World Applied Sciences Journal. Vol.15 (IPLL): 56-62.
 6. Jafri Abu, Jainabee Md. Kassim & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2010. Perancangan Strategik Agihan Tugas dan Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri-Negeri Utara Semenanjung Malaysia. Jurnal Ilmiah Ekotrans. 10(1): 109-123.
 7. Mohd Izham Mohd Hamzah, Fuziah Mat Yakop, Norazah Mohd Nordin & Saemah Rahman. 2011. School as Learning Organisation: The Role of Principal`s Transformational Leadership in Promoting Teacher Engagement. World Applied Sciences Journal. Vol.14 (IPDL): 58-63.
 8. Norasmah Othman, Zuraidah Ahmad & Mohd Izham Mohd Hamzah. 2009. Hubungan Antara Amalan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Dengan Hasil PSM. Journal of Applied Research in Education. 13: 44-59.
 9. Mohd Izham Mohd Hamzah, Noriah Mohd Ishak, Siti Rahayah Ariffin & Salleh Amat. 2009.The Roles of Emotional Intelligence and Emotion Focused Solution: Developing Leadership Qualities among College Students. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. 4(6): 187-199.
 10. Mohd Izham Mohd Hamzah & Norzaini Azman. 2009. Pandangan Pentadbir Terhadap Implementasi Proses Perubahan Terancang Pada Sekolah Bestari Di Malaysia.  Sosio Humanika – Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Pendidikan. 2(1): 75-88.

 

PENGIKTIRAFAN DAN ANUGERAH/KECEMERLANGAN

 1. UKM Service Quality Award (Anugerah Perkhidmatan Cemerlang) –  2008
 2. Research & Invention Award: Malaysian Technology Expo 2009 (MTE2009) – Bronze Award
 3. 20th  International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009 – Bronze Medal
 4. Pertandingan Penyelidikan Serantau (2009) – Silver Medal.

 

KEAHLIAN DALAM PERTUBUHAN/BADAN PROFESIONAL

 1. Persatuan Teknologi Pendidikan, Malaysia
 2. The Centre for Development and Learning, Lousiana, USA.
 3. Jawatankuasa Penaja Penubuhan Pertubuhan Akademi Membaca Malaysia

 

JARINGAN

 1. Program Pengantarabangsaan & Jaringan Kerjasama Dari Segi Pengajaran & Pembelajaran Fakulti Pendidikan UKM Dengan University  Chulalongkorn , Thailand.
 2. Penyelaras MOU antara Fakulti Pendidikan UKM dengan Universitas Riau Indonesia (UNRI) 2009 -2014

 

 

 

 

 

Kembali

 

 

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

 • prof mohd izham
 • email Dr Mohd Izham b Mohd Hamzah
 • formate curriculum vitae kementerian pendidikan
 • mohd izham hamzah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.