Portal Penyelidikan Cuaca Angkasa UKM

Teka Silang Kata

Lengkapkan silang kata di bawah:

Teka_silang_kata

Ke bawah

  1. Lapisan yang mengandungi atom-atom bercas yang amat penting untuk kegunaan pelbagai sistem komunikasi
  1. Arah medan magnet bumi memandu sinar kosmik dan zarah solar bertenaga
  1. gangguan meluas oleh medan magnet ke seluruh bumi dengan gelombang amplitud dari 50-200 gamma
Melintang

  1. Peristiwa yang boleh menghasilkan radiasi yang tinggi ke atas kapal pesawat yang terbang pada ketinggian yang tinggi dan jarak jauh
  1. cuaca bumi melibatkan ketinggian atmosfera dari 10-16 km dari permukaan bumi
  1. singkatan bagi isyarat frekuensi yang sangat rendah
  2. Ribut yang menyebabkan tanah teraruh dengan arus elektrik yang berbahaya kepada peralatan penghantaran elektrik
  1. Zarah-zarah plasma tercas yang sampai ke atmosfera bumi