Bidang Keberhasilan Strategik 3

Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara UKM dengan pihak berkepentingan yang saling memanfaatkan dan mengukuhkan tawaran nilai UKM (pendidikan, penyelidikan dan khidmat universiti) di … Continue reading Bidang Keberhasilan Strategik 3