Wawasan dan Misi

Wawasan

Wadah Penggubah Kecemerlangan UKM.

Misi

Penggerak perancangan strategik melalui kesepakatan dalam pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang bertunjangkan nilai pegangan Universiti dalam mencapai keberhasilan utama universiti.