Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kualiti – UKM

Arkib Berita

Persidangan Antarabangsa iCGPA 2017

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan mengadakan Persidangan Antarabangsa iCGPA 2017 pada 17 – 19 Julai 2017, di Hotel Istana, Kuala Lumpur.

Persidangan Antarabangsa AUN-QA 2017

ASEAN University Network (AUN) & Universiti Kebangsaan Malaysia akan mengadakan Persidangan Antarabangsa AUN-QA pada 27 – 28 Mac 2017, di Dewan Utama, Pusat Siswazah UKM.

KONVENSYEN KIK UKM KALI KE 21

Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) UKM kali ke 21 telah berlangsung dengan jayanya pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:: Tarikh : 20 Disember

Konvensyen KIK untuk Universiti Awam Malaysia (KIK UA)

Konvensyen KIK Universiti Awam Malaysia akan diadakan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT),  Terengganu Darul Iman  pada 2 hingga 8 Ogos  2016. UKM menghantar 4 kumpulan

Perubahan Standard MS ISO 9001:2008 ke Standard MS ISO 9001:2015

UKM menerusi  dua (2) jawatankuasa task force  iaitu Jawatankuasa  Task Force Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (SPKP)  dan Jawatankuasa Task Force Sistem Pengurusan Program Prasiswazah dan

Taklimat Audit Pengekalan Swaakreditasi

Taklimat Audit Pengekalan Swaakreditasi telah dijalankan pada 14 Ogos 2015 di Dewan Kuliah Utama, Pusat Siswazah. Taklimat bertujuan memberi penerangan tentang audit yang bakal dijalankan

Pensijilan ISO / IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Universiti Kebangsaan Malaysia telah memperoleh Sijil ISO / IEC 27001:2013 Information Security Management Systems (ISMS) berkuat kuasa mulai 29 Mei 2015 hingga 28 Mei 2018.

Pensijilan Semula SPK PPPS

Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) telah dijalankan pada 24 hingga 27 Februari 2015. SPK PPPS telah berjaya

Audit Pemantauan Kedua Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (SPKP) UKM bagi Program Pensijilan MS ISO 9001:2008

UKM akan menjalani Audit Pemantauan Kedua Program Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (SPKP) UKM pada 5-9 Januari 2015 oleh Pasukan Audit

Tahniah – Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah dipilih sebagai Presiden MyQAN

Tahniah diucapkan kepada Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah  yang mewakili UKM kerana dipilih sebagai Presiden MyQAN (Malaysian Higher Education Institutions Quality Assurance Network) bagi tempoh