Perbandingan Pelan Pasca Bayar Malaysia

Bertemu kita buat kali pertama tentang tajuk yang telah diberikan seperti di atas. Sebelum saya memulakan penulisan, suka saya mulakan dengan satu persoalan, kenapakah kita perlu buat perbandingan pelan komunikasi yang ditawarkan oleh Syarikat-syarikat Telekomunikasi(akan diringkaskan sbg “telco”) di Malaysia ini? Jika soalan ini ditanya kepada saya, maka saya akan menjawab seperti berikut. Pertama, sebab kita mahukan satu pakej yang […]

» Read more