Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Yayasan Canselor

UKM Pendaulat Amanah Negara

Kursi Kecemerlangan & Dana Endowmen
Sehingga ke hari ini, UKM mempunyai 8 Kursi Kecemerlangan dan 2 Dana Endowmen melalui jalinan kerjasama strategik universiti dengan pemain industri, agensi-agensi kerajaan dan pihak Kementerian. Sila klik untuk maklumat lanjut.
Dana Wakaf Ilmu UKM
UKM dengan kerjasama Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) telah mewujudkan program Dana Wakaf Ilmu Universiti Kebangsaan Malaysia (DWIUKM). Sila klik untuk mendapatkan maklumat lanjut.

DWIUKM

Sumbangan Kepada UKM
Program Sumbangan Kepada UKM merupakan salah satu daripada inisiatif universiti bagi memudahkan para alumni UKM, orang awam dan korporat untuk memberi sumbangan kepada UKM melalui platform perbankkan secara atas talian. Sila klik untuk maklumat lanjut.
Biasiswa@UKM
UKM melalui kerjasama rakan-rakan strategik UKM menawarkan pelbagai jenis skim biasiswa dan zamalah untuk pelajar prasiswazah dan siswazah UKM. Sila klik untuk maklumat lanjut.