Hubungi Kami

YAYASAN CANSELOR
Aras 4, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor

Telefon : 03-8921 3675 / 4662 / 4667
Fax : 03-89214667
Emel : pghyc@ukm.edu.my
Website : www.ukm.my/yc