Objektif Kualiti Yayasan Canselor

Yayasan Canselor (YC) merupakan sebuah Pusat Tanggungjawab di bawah porfolio Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat (JAIM). Sesuai dengan tanggungjawab mengurus dana-dana penting Universiti, objektif kualiti kami bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan.

Objektif Kualiti: Mensasarkan penubuhan Kursi/Dana Endowmen mengikut prosedur dalam tempoh 6 bulan (daripada tempoh tarikh kelulusan MPU/MJPU).