Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Yayasan Canselor

Yayasan Canselor

Prof. Madya Dr. Mohd Fairuz Md. Salleh


Prof. Madya Dr. Amizawati Mohd Amir


Encik Abu Bakar bin Yang


Puan Suriani Shuhatdi


Encik Aminuddin Mahmud


Encik Ahmad Mustaqim Zolkafali


Encik Mohamad Kaharuddin Sharkawi


Encik Aziezul Abu Bakar


Cik Nabila Nurnatasya Ibrahim


Puan Siti Nor Adawiah Mat Daud


Puan Nor Nadiah Nordin


Encik Muhammad Syakir Kamaruddin