LAPORAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT UKM (SEHINGGA JULAI 2017)

Sehingga Julai 2017, kutipan dan agihan Zakat UKM adalah seperti berikut:

Kutipan   :  RM 6,258,478.74*

Agihan     :  RM 3,103,591.83

Pendetilan agihan zakat adalah seperti berikut mengikut asnaf:

  1. Asnaf Fakir : RM 680,360.00
  2. Asnaf Msikin : RM 1,101,690.00
  3. Asnaf Muallaf : RM 20,000.00
  4. Asnaf Fisabilillah :RM 1,191,499.18
  5. Asnaf Ibn Sabil : RM 110,042.65

*50% peratus daripada keseluruhan kutipan telah diagihkan  di UKM dan selebihnya akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan. Laporan kutipan dan agihan tersebut adalah berakhir pada 1 Julai 2017.