Kategori Asnaf

KATEGORI ASNAF

 

5 daripada 8 asnaf yang diagihkan oleh pihak Zakat UKM mengikut perjanjian yang telah ditetapkan bersama Lembaga Zakat Selangor (LZS)

 

  • Asnaf Fakir
  • Asnaf Miskin
  • Asnaf Muallaf
  • Asnaf Ibnu Sabil (Ibnisabil)
  • Asnaf Fisabilillah