Bayaran Zakat Melalui Potongan Gaji

Sila isikan borang dengan menggunakan HURUF BESAR.

Nama *
No. KP Baru *
No. KP Lama
Alamat Surat Menyurat *
 
 
Poskod *
Bandar *
Negeri *
No Telefon   Sambungan:
No HP *
Email *
Jawatan *
No Staff

 

Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran zakat seperti butiran berikut :
(Sila pilih menu yang berkenaan)

Potongan zakat bulan sebanyak:

mulai bulan