Latar Belakang

logo zakat ukm

Unit Zakat UKM telah ditubuhkan hasil dari termeterainya perjanjian diantara UKM dan Majlis Agama Islam Selangor pada 1997 dengan persetujuan bersama melantik UKM sebagai salah satu agen kutipan zakat di Negeri Selangor.

Melihat kepada perkembangan dan pencapaian yang memuaskan dan dibuktikan oleh Unit Zakat UKM dalam menanggung tanggungjawab yang telah diamanahkan, pihak MAIS dengan rasminya melantik Unit Zakat UKM sebagai Penolong Amil bagi Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dimana perjanjian tersebut telah diadakan pada 20 Disember 2005 dan hasilnya telah tertubuhnya Tabung Amanah Zakat UKM (TAZUKM).

Hasil dari lantikan tersebut, pihak Unit Zakat UKM telah diberi mandat untuk menerima bayaran Zakat dikalangan seluruh warga UKM, malah  bermula pada 31 Disember 2008, kami juga diberi kebenaran untuk menerima bayaran Zakat melalui pembayaran di Kaunter. Kecekapan dan  ketelusan kami dalam menjalankan Amanah yang diberikan telah membina kepercayaan MAIS kepada Unit Zakat UKM sehingga kami diberi kepercayaan untuk mengagihkan 50% daripada jumlah kutipan zakat di UKM untuk diagihkan kepada warga UKM mengikut kelayakan dan Asnaf yang telah ditetapkan.

Selain daripada kutipan Zakat pada warga UKM, dana Zakat juga diperolehi dari sumbangan korporat daripada organisasi luar seperti Anak-Anak Syarikat UKM, Bank-Bank, Syarikat-Syarikat Korporat dan sebagainya.

Diantara jenis-jenis bantuan Zakat yang ditawarkan oleh TAZUKM adalah meliputi bantuan umum pelajaran (yuran dan/atau sara hidup), rawatan perubatan, saguhati galakan bulanan bagi saudara baru,
bantuan kecemasan dan bantuan program pelajar. Agihan yang diuruskan adalah berlandaskan kepada tatacara dan manual pengendalian Zakat serta mana-mana peruntukan undang-undang bertulis, peraturan dan pekeliling berhubung kutipan dan agihan Zakat oleh Penolong Amil yang ditetapkan oleh LZS dari semasa ke semasa.

Tawaran Permohonan bagi bantuan zakat kepada pelajar (sepenuh masa) dibuka sepanjang semester pengajian dan hanya akan ditutup pada hari terakhir semester pengajian namun tiada tarikh tutup bagi permohonan bantuan zakat daripada kakitangan UKM. Pelajar juga dibenarkan untuk memohon sekali bagi setiap semester berbanding setahun sekali sebelum ini.

Pelbagai aktiviti telah dijalankan oleh pihak TAZUKM di bawah pengurusan Unit Zakat UKM, bagi meningkatkan kesedaran di kalangan warga UKM khususnya tentang kewajipan untuk membayar zakat dan potensi zakat dalam membantu golongan yang layak, khususnya Para Pelajar bagi membolehkan mereka mengukir kecemerlangan di UKM tanpa memikirkan masalah kekangan kewangan yang dihadapi.

Unit Zakat UKM sendiri telah memperluaskan konsep Agihan yang telah diamalkan, dimana pada Disember 2010 kami telah menawarkan bantuan keperluan anak-anak sekolah kepada kakitangan yang berpendapatan rendah. Aktiviti-aktiviti tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan pemahaman kepada warga UKM mengenai peranan, fungsi dan kemudahan Tabung Amanah Zakat yang ditawarkan kepada mereka dan ia telah mendapat maklum balas positif dari wagra UKM itu sendiri .