Organisasi

Berdasarkan perjanjian Pelantikan Penolong Amil IPT diantara Lembaga Zakat Selangor dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah dimeterai pada tahun 2005. Struktur Organisasi adalah seperti berikut :-

  1. TABUNG AMANAH ZAKAT UKM (TAZUKM)
  • Bertanggungjawab dalam merangka dan menggubal polisi serta dasar kutipan dan agihan zakat di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan persetujuan bersama Lembaga Zakat Selangor
    (Ahli-ahli didalamĀ  Jawatankuasa TAZUKM adalah merupakan pengurusan tertinggi UKM)

2.TABUNG AGIHAN ZAKAT UKM (JAZUKM)

  • Bertanggungjawab dalam melaksana dasar kutipan dan agihan zakat serta kuasa meluluskan permohonan bantuan zakat di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan lantikan kuasa yang diberikan oleh TAZUKM.

3.UNIT ZAKAT UKM

  • Bertanggungjawab dalam melaksana segala urusan operasi kutipan dan agihan zakat di Univeristi Kebangsaan Malaysia.