Organisasi JAZUKM

 

CARTA ORGANISASI JAZUKM

 

Pengerusi

En. Mokshin Tumin

(Pengurus Kewangan Kanan, Jabatan Bendahari, UKM)

^

Setiausaha

En. Muhammad Tajuddin Abdul Rahim

(Ketua Unit Zakat UKM, Jabatan Bendahari UKM)

^

Ahli

En. Mursidi Ahamad

(Pengurus Pentadbiran Kanan, Jabatan Pendaftar, UKM)

^

Ahli

En. Mohd Sabirin Mohd Sarbini

(Katua Divisyen Kutipan Lembaga Zakat Selangor)

^

Ahli

Prof. Madya Shofian Hj. Ahmad

(Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

En. Khairil Khuzairi Omar

(Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam, UKM)

^

Ahli

En Zahari Daud

(Pengurus Pentadbiran Kanan, Pusat Pengajian Akademik, UKM)

^

Ahli

En Mohd Azmi Kasim

(Ketua Pusat Khidmat Siswa, PKS)

 

2

lates update : 25 April 2017