Organisasi TAZUKM

 

CARTA ORGANISASI TAZUKM

 

Pengerusi

Puan Khalijah Hj. Bakar, DNS

(Pengarah Eksekutif Kewangan, UKM)

^

Setiausaha

En. Mokshin Tumin

(Pengurus Kewangan Kanan, Jabatan Bendahari, UKM)

^

Ahli

Tuan Haji Abdul Razak Hussin

( Pengarah Eksekutif Pentadbiran, Jabatan Pendaftar, UKM)

^

Ahli

YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

(Profesor, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM)

^

Ahli

Tuan Haji Hussin Mohd Ali

(Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor (LZS)

^

Ahli

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani

(Dekan, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

Dr. Abdul Rahman Mahmood

(Pengarah, Pusat Islam UKM)

^

Ahli

Dr. Mat Nor Mat Zain

(Ketua, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM)

^

Ahli

Puan Siti Atiqah Moamat Mastam

(Ketua, Unit Kaunseling, UKM)

^

lates update : 25 April 2017