Cara Bayaran Zakat

MEMBAYAR SECARA TUNAI

Anda boleh datang ke Kaunter Pembayaran Zakat secara tunai di alamat berikut:

Kaunter Pembayaran,

Aras 1, Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ihsan.


MEMBAYAR SECARA POTONGAN GAJI BULANAN

Anda boleh membuat bayaran zakat secara bulanan melalui Skim Berkat (Skim Potongan Gaji secara bulanan) di alamat berikut:

Aras 3, Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ihsan.