ZAKAT HARTA

Zakat Harta

 

1. Zakat Pendapatan

2. Zakat Perniagaan

3. Zakat Wang Simpanan

4. Zakat Emas & Perak

5. Zakat Saham

6. Zakat KWSP

7. Zakat Pertanian

8. Zakat Penternakan

9. Zakat Ma’adin, Kunuz & Rikaz