Kalkulator Perniagaan

Pengiraan Zakat Untuk Syarikat
Bagi Tahun Berakhir

 

  Aset Semasa/Harta Semasa
Jumlah Tunai di tangan dan di bank (Simpanan biasa, current account, deposit tetap & deposit berstruktur)  
     
Penghutang / Hutang belum terima dari pelanggan  
     
Stok Barang Jualan  
     
TOTAL

 

 Liabiliti / Tanggungan Semasa  
Pemiutang / Hutang belum bayar kepada pembekal  
     
Tunggakan operasi / akrual (sewa kedai, gaji pekerja, utiliti dsb yang belum dibayar)  
     
Cukai perniagaan semasa belum dibayar  
     
TOTAL

 

 

HARTA PERNIAGAAN KENA ZAKAT

* Amaun mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat
(Contoh 2015 = RM11,145)

 

 

ZAKAT PERNIAGAAN WAJIB DIBAYAR      


               

Bayar zakat secara ONLINE di sini :