Kalkulator Saham

NILAI SAHAM, PELABURAN LAIN & KEUNTUNGAN DITUNAIKAN SEPANJANG TAHUN

- Nilai Saham Tersenarai (Bursa Malaysia dsb)
   
- Nilai Saham-Saham Amanah (Unit Trust)  
   
- Nilai Dana Dagangan Bursa (ETFs)  
   
- Nilai Pelaburan Hartanah (REITs)  
   
- Nilai lain-lain pelaburan lain di pasaran modal (Bursa Malaysia & luar negara)  
   
- Keuntungan ditunaikan sepanjang rahun (daripada transaksi jual beli saham, saham amanah, REIT dsb)

*Semua nilai saham & pelaburan di atas ialah nilai pasaran (market value) pada tarikh cukup haul

 
   
JUMLAH NILAI PELABURAN  
   
KOS PELABURAN & TOLAKAN LAIN

- Kos Brokeraj dan lain-lain kos transaksi  
   
- Peningkatan Modal (Capital Appreciation), Pelaburan Non-Islamik  
   
- Pulangan / Dividen daripada Pelaburan Non-Islamik  
   
- Bayaran ansuran pinjaman dalaam tahun semasa untuk pembelian pelaburan.  
   
JUMLAH KOS DAN TOLAKAN LAIN  
   
Jumlah Pelaburan Wajib Zakat
* Sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat. (Contoh 2014=RM11,650)
 
   
ZAKAT SAHAM YANG WAJIB DIBAYAR  

Bayar zakat secara ONLINE di sini :