Universiti Kebangsaan Malaysia

اونيۏرسيتي کبڠساءن مليسيا ‎ ‎

Kumpulan Penyelidikan Pola
Pusat Teknologi Kecerdasan Buatan
Fakulti Teknologi Sains Maklumat

Mohd Zamri Murah

محمد زمري موره

Laman-laman lain;‎

  1. jawiware.org
  2. transliterasi rumi kepada jawi
  3. what is islam

Other web sites of interest;