Pengajian

Siswazah

Latihan Doktor Pergigian

Doktor Pergigian Klinikal

Periodontologi

Tempoh program

4 tahun (8 semester ) 

Mod pengajian

Kerja kursus, klinikal & penyelidikan

Pendaftaran

Sepenuh masa sahaja

Kemasukan

Calon tempatan dan antarabangsa

Nota: Pengambilan seterusnya untuk program ini adalah pada Oktober 2026 bagi sesi akademik 2026/2027. Program Sarjana Sains Gunaan dalam Pergigian akan menjadi pra-syarat untuk kemasukan ke program kedoktoran. Pemohon perlu memohon Program Sarjana Sains Gunaan dalam Pergigian bagi sesi akademik 2025/2026 (pengambilan Oktober) untuk layak menyertai program ini.

Syarat Kemasukan

Keperluan Kelayakan Asas

  • Mempunyai ijazah pergigian atau setaraf yang diperakui oleh Senat UKM, dan
  • Mempunyai Sijil Pendaftaran Pengamalan dari Majlis Pergigian Malaysia atau negara di mana calon menjadi Pengamal Pergigian sekarang, dan
  • Telah menjadi pengamal pergigian sekurang-kurangnya 2 tahun sepenuh 
masa selepas ijazah pertama, dan
  • Lulus ujian kelayakan Bahasa Inggeris, skor minimum bagi TOEFL adalah 
550 (berasaskan kertas, PBT) atau 80 (berasaskan Internet, iBT), atau 213 (berasaskan komputer, CBT); IELTS Band 6.0, dengan sijil keputusan masih dalam tempoh sah laku 2 tahun dari tarikh peperiksaan bagi calon luar negara.
  • Memenuhi kriteria lain yang disyaratkan oleh Senat.
  • Lulus sesi temuduga samada secara bersemuka atau komunikasi atas talian.

Yuran Tuisyen

CalonPendaftaranPerkhidmatan & AktivitiYuranSemester PertamaSemester SeterusnyaJumlah Bayaran
Rakyat MalaysiaRM 1,010RM 420RM 20,000RM 21,430RM 20,430RM 163,370
AntarabangsaRM 1,410RM 660RM 30,000RM 32,070RM 30,660RM 246,690

Hubungi Kami

Pejabat Dekan
+603-92897799

Pejabat Timbalan Dekan (Akademik)
+603-9289 7774/7850

0

Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi)
Penyelaras Program 

Prof. Madya Dr. Badiah Baharin