Pengajian

Program Siswazah

MOD PENYELIDIKAN

Ijazah Sarjana: Sarjana Sains Pergigian

Tempoh program

 • Sepenuh masa
  Minimum 2 semester, maksimum 6 semester
 • Sambilan
  Minimum 6 semester, maksimum 10 semester

Kaedah pengajian

Penyelidikan

Kemasukan

Calon tempatan (Klik di sini untuk memohon)
Antarabangsa (Klik di sini untuk memohon)

Sila hantar dokument seperti yang berikut:

 • Curriculum vitae (CV) yang terkini
 • Dua laporan pengadil yang bertarikh dan ditandatangani
 • English language proficiency test results (for international candidates)

Syarat Kemasukan

Keperluan Kelayakan Asas
 • Ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian atau mempunyai Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang baik dari UKM atau mana- mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat UKM 
Atau
 • Ijazah BDS atau setaraf yang diiktiraf oleh Senat UKM.
 • Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat UKM.
 • Lulus ujian kelayakan Bahasa Inggeris, skor minimum bagi TOEFL adalah 550 (berasaskan kertas, PBT) atau 80 (berasaskan Internet, iBT), atau 213 (berasaskan komputer, CBT); IELTS Band 6.0, dengan sijil keputusan masih dalam tempoh sah laku 2 tahun dari tarikh peperiksaan bagi calon luar negara .
 • Lain-lain syarat yang ditetapkan oleh Senat Universiti sepertimana termaktub dalam Akta dan Peraturan-peraturan UKM (Pengajian Siswazah) 2021.

Syarat Khas Fakulti

 • Lulus sesi temuduga samada secara bersemuka atau komunikasi atas talian.

Keperluan Bahasa Melayu

 • Calon-calon dari luar negara diwajibkan mengaudit satu (1) kursus Bahasa Melayu bernilai tiga (3) unit yang ditetapkan oleh Universiti. Pengecualian boleh diberi kepada calon-calon yang telah mengikuti kursus Bahasa Melayu setara anjuran badan lain yang diiktiraf oleh Universiti.

Yuran Tuisyen

Program Sarjana Sains Pergigian (Mod Penyelidikan)

Sepenuh Masa (Mata Wang:Ringgit Malaysia, MYR)
CalonPendaftaranPerkhidmatan & AktivitiYuran tuisyenSemester PertamaSemester seterusnyaJumlah Bayaran
Rakyat Malaysia1, 0108453, 4855, 3404, 33018, 330
Antarabangsa1, 4101, 0856, 2908, 7857, 78532, 320
Separuh Masa (Mata Wang:Ringgit Malaysia, MYR)
CalonPendaftaranPerkhidmatan & AktivitiYuran tuisyenSemester PertamaSemester seterusnyaJumlah Bayaran
Rakyat Malaysia8856252, 9354, 4453, 56022, 245

Hubungi Kami

Pejabat Dekan
+603-92897799

Pejabat Timbalan Dekan (Akademik)
+603-9289 7774/7850

0

Penyelaras Program

Dr. Leong Xin Fang