Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

Program Prasiswazah
Tel: +603 8911 8455 / 8027 / 8450 / 8451
Faks: +603 8921 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my

Program Pascasiswazah
Tel: +603 8911 8452 / 8388 / 8389
Faks: +603 8911 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my