KONVOKESYEN KE-49 – CAPAIAN KEPADA SISTEM KONVOKESYEN UKM / 49TH CONVOCATION – ACCESS TO UKM’S CONVOCATION SYSTEM

Capaian ke Sistem Konvokesyen UKM boleh dibuat mulai 18 Oktober 2021 (Isnin) bermula pukul 3.00 petang. Capaian ke sistem ini hanya melibatkan graduan tahun 2021 untuk kelulusan Senat ke-471 (23 Disember 2020) sehingga kelulusan Senat ke-480 (13 Oktober 2021) sahaja.

Klik Sini untuk mencapai Laman Web Konvokesyen UKM

 

UKM’s Convocation System can be accessed starting 18 October 2021 (Monday) from 3.00 pm. The system can only be accessed for graduands in the year 2021 from the 471st Senate approval (23rd December 2020) till the 480th Senate approval (13th October 2021).

Click Here to access the UKM’s Convocation Website