CAPAIAN KEPADA SISTEM KONVOKESYEN UKM / ACCESS TO UKM’S CONVOCATION SYSTEM

Capaian ke Sistem Konvokesyen UKM boleh dibuat mulai 2 Mac 2021 (Selasa) bermula pukul 3.00 petang. Capaian ke sistem ini hanya melibatkan graduan tahun 2020 untuk kelulusan Senat ke-461 (10 Disember 2019) sehingga kelulusan Senat ke-470 (30 Oktober 2020) sahaja.

Klik Sini untuk mencapai Laman Web Konvokesyen UKM

 

UKM’s Convocation System can be accessed starting 2nd March 2021 (Tuesday) from 3.00 pm. The system can only be accessed for graduands in year 2020 from the 461th Senate approval (10th December 2019) till the 470th Senate approval (30th October 2020).

Click Here to access the UKM’s Convocation Website