PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

PEKELILING AKADEMIK TAHUN 2023 / ACADEMIC CIRCULAR 2023

PEKELILING AKADEMIK TAHUN 2023 / ACADEMIC CIRCULAR 2023

BIL. / NO.TARIKH / DATEPEKELILING / CIRCULARPINDAAN / AMENDMENTTINDAKAN / ACTION
43.18 DISEMBER 2023

18th DECEMBER 2023
TAMBAHAN MAKLUMAN : PEKELILING AKADEMIK BIL. 40/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024


ADDITIONAL INFORMATION : ACADEMIC CIRCULAR NO. 40a/2023
COURSES VERIFICATION AND THE DRAFT OF THE FINAL EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 1 OF THE 2023/2024 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
42.13 DISEMBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 42/2023
PELEPASAN KULIAH, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 26 DISEMBER 2023 - SEMPENA PERAYAAN HARI KRISMAS
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT/PUSAT
41.6 DISEMBER 2023

6th DECEMBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 41/2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 41/2023
PENDAFTARAN AWAL/KURSUS/TESIS/DISERTASI SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2023/2024 DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024/a>

ACADEMIC CIRCULAR NO. 41a/2023
EARLY COURSE/THESIS/DISSERTATION REGISTRATION FOR SEMESTER 2 OF THE 2023/2024 ACADEMIC SESSION AND COURSE TEACHING EVALUATION FOR SEMESTER 1 OF THE 2023/2024 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
40.30 NOVEMBER 2023

30th NOVEMBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 40/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024


ACADEMIC CIRCULAR NO. 40a/2023
COURSES VERIFICATION AND THE DRAFT OF THE FINAL EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 1 OF THE 2023/2024 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
39.16 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 39/2023
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT/PUSAT
38.16 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 38/2023
PELEPASAN KULIAH, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 14 NOVEMBER 2023 - SEMPENA PERAYAAN DEEPAVALI TAHUN 2023
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT/PUSAT
37.16 OKTOBER 2023

16th OCTOBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 37/2023
PINDAAN KALENDAR AKADEMIK PASCASISWAZAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024


ACADEMIC CIRCULAR NO. 37a/2023
AMENDMENT FOR POSTGRADUATE ACADEMIC CALENDAR SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2023/2024
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT

SEMUA TIMBALAN DEKAN/TIMBALAN PENGARAH (PENGAJIAN PASCASISWAZAH) FAKULTI/INSTITUT

SEMUA KETUA PENOLONG PENDAFTAR/PENOLONG PENDAFTAR KANAN/PENOLONG PENDAFTAR (PENGAJIAN PASCASISWAZAH) FAKULTI/INSTITUT
36.13 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 36/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
SEMUA PELAJAR ASASIPINTAR
35.13 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 35/2023
PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
SEMUA DEKAN/PENGERUSI/KETUA PUSAT/JABATAN/PROGRAM
FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FAKULTI UNDANG-UNDANG
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
FAKULTI PENDIDIKAN
FAKULTI FARMASI
PUSAT PENGAJIAN CITRA UNIVERSITI
34.12 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 34/2023
PENAWARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2023/2024 BAGI PELAJAR PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAH
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT/PUSAT
33.2 OKTOBER 2023

2nd OCTOBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 33/2023
UJIAN COMPETENCY BASED ENGLISH TEST-UKM (CBET) 2023 BIL. 2/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 33a/2023
COMPETENCY BASED ENGLISH TEST-UKM (CBET) 2023 NO. 2/2023
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
32.2 OKTOBER 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 32/2023
KALENDAR SESI AKADEMIK 2023/2024 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) - PRASISWAZAH (KAMPUS INDUK BANGI, FFAR, FSK); DAN PASCASISWAZAH [KAMPUS INDUK BANGI, FFAR, FSK & FPER (KECUALI PROGRAM DOKTOR PAKAR)]
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT/PUSAT

SEMUA KETUA BAHAGIAN/JABATAN/PENGETUA KOLEJ
31.25 SEPTEMBER 2023

25th SEPTEMBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 31/2023
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024


ACADEMIC CIRCULAR NO. 31a/2023
COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 1 OF THE 2023/2024 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
30.8 SEPTEMBER 2023

8th SEPTEMBER 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 30/2023
PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 30a/2023
DISTRIBUTION OF ENTRANCE CARD AND EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 3 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
29.23 OGOS 2023

23rd AUGUST 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 29/2023
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 29a/2023
SEMESTER 2 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION EXAMINATION RESULTS
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
28.25 OGOS 2023

25th AUGUST 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 28/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 28a/2023
COURSES VERIFICATION AND THE DRAFT OF THE FINAL EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 3 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
27.18 OGOS 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 27/2023
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2022/2023
DEKAN
FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
FAKULTI PENDIDIKAN
FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FAKULTI FARMASI
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
FAKULTI UNDANG-UNDANG
PUSAT PENGAJIAN CITRA UNIVERSITI
26.18 OGOS 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 26/2023
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR
PELAJAR PROGRAM ASASI PINTAR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
PENGARAH
PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA
25.10 OGOS 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 25/2023
PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 3 SESI
AKADEMIK 2022/2023
DEKAN
FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
FAKULTI PENDIDIKAN
FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
FAKULTI SAINS KESIHATAN
FAKULTI FARMASI
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
FAKULTI UNDANG-UNDANG
PUSAT PENGAJIAN CITRA UNIVERSITI
24.10 OGOS 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 24/2023
PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PELAJAR PROGRAM ASASI PINTAR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
PENGARAH
PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA
23.27 JULAI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 23/2023
KALENDAR AKADEMIK PASCASISWAZAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
PEKELILING AKADEMIK BIL. 37/2023
PINDAAN KALENDAR AKADEMIK PASCASISWAZAH SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024


ACADEMIC CIRCULAR NO. 37a/2023
AMENDMENT FOR POSTGRADUATE ACADEMIC CALENDAR SEMESTER 1 ACADEMIC SESSION 2023/2024
SEMUA DEKAN/PENGARAH FAKULTI/INSTITUT

SEMUA TIMBALAN DEKAN/TIMBALAN PENGARAH (PENGAJIAN PASCASISWAZAH) FAKULTI/INSTITUT

SEMUA KETUA PENOLONG PENDAFTAR/PENOLONG PENDAFTAR KANAN/PENOLONG PENDAFTAR (PENGAJIAN PASCASISWAZAH) FAKULTI/INSTITUT
22.22 JUN 2023

22nd JUNE 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 22/2023
PINDAAN TARIKH MULA CETAKAN KAD MASUK JADUAL PEPERIKSAAN (KMJP) AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 22a/2023
AMENDMENT OF START DATE FOR PRINTING OF FINAL EXAMINATION ADMISSION CARD FOR SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2022/2023
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
21.14 JUN 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 21/2023
PELEPASAN KULIAH, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P), DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 30 JUN 2023 - SEMPENA PERAYAAN HARI RAYA AIDILADHA
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
20.12 JUN 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 20/2023
SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR UNIVERSITI AWAM
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
19.29 MEI 2023

29th MAY 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 19/2023
PENDAFTARAN AWAL KURSUS/TESIS/DISERTASI SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024
DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 19a/2023
EARLY COURSE/THESIS/DISSERTATION REGISTRATION FOR SEMESTER 1 OF THE 2023/2024
ACADEMIC SESSION AND COURSE TEACHING EVALUATION FOR SEMESTER 2 OF THE
2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
18.29 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 18/2023
PELEPASAN KULIAH, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P), DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 30 MEI 2023 DAN 1 JUN 2023 - SEMPENA PESTA KAAMATAN DAN HARI GAWAI
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
17.23 MEI 2023

23rd MAY 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 17/2023
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 17a/2023
COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 3 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
16.22 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 16/2023
PEMAKLUMAN PERUBAHAN DASAR PENGIKTIRAFAN PENGAJIAN DI LUAR NEGARA OLEH NEGARA CHINA
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
15.22 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 15/2023
PEMAKLUMAN KEMASUKAN PELAJAR ANTARABANGSA
KE UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
14.17 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 14/2023
PENAWARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2022/2023
SEMUA DEKAN
FAKULTI / PUSAT
13.9 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 13/2023
PENAWARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2023/2024 BAGI PELAJAR PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAH
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
12.8 MEI 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 12/2023
PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023
SEMUA PELAJAR ASASIPINTAR
11.8 MEI 2023

8th MAY 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 11/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 11a/2023
COURSES VERIFICATION AND THE DRAFT OF THE FINAL EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 2 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
PEKELILING AKADEMIK BIL. 22/2023
PINDAAN TARIKH MULA CETAKAN KAD MASUK JADUAL PEPERIKSAAN (KMJP) AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 22a/2023
AMENDMENT OF START DATE FOR PRINTING OF FINAL EXAMINATION ADMISSION CARD FOR SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2022/2023
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
10.17 APRIL 2023

17th APRIL 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 10/2023
UJIAN COMPETENCY BASED ENGLISH TEST-UKM (CBET) 2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 10a/2023
COMPETENCY BASED ENGLISH TEST-UKM (CBET) 2023
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
9.7 APRIL 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 9/2023
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023
DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
8.30 MAC 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 8/2023
PELEPASAN KULIAH, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 21 APRIL 2023 DAN 25 APRIL 2023 - SEMPENA PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI
SEMUA DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
7.27 MAC 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 7/2023
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023
SEMUA PELAJAR ASASIPINTAR
6.27 MAC 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 6/2023
PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH
SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023
SEMUA DEKAN / PENGERUSI / KETUA PUSAT / JABATAN / PROGRAM
5.23 MAC 2023

23rd MARCH 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 5/2023
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 5a/2023
COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 2 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
4.8 MAC 2023

8th MARCH 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 4/2023
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 4a/2023
SEMESTER 1 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION EXAMINATION RESULTS
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
3.23 FEB 2023PEKELILING AKADEMIK BIL. 3/2023
KALENDAR AKADEMIK PASCASISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023
DEKAN / PENGARAH
TIMB. DEKAN / TIMB. PENGARAH (PENGAJIAN PASCASISWAZAH)
KETUA PEN. PENDAFTAR / PEN. PENDAFTAR KANAN / PEN. PENDAFTAR (PENGAJIAN PASCASISWAZAH)
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
2.4 JAN 2023

4th JAN 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 2/2023
PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 2a/2023
DISTRIBUTION OF ENTRANCE CARD AND EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 1 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
1.4 JAN 2023

4th JAN 2023
PEKELILING AKADEMIK BIL. 1/2023
PENDAFTARAN AWAL KURSUS/TESIS/DISERTASI SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023 DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS/PENYELIAAN SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023


ACADEMIC CIRCULAR NO. 1a/2023
EARLY COURSE/THESIS/DISSERTATION REGISTRATION FOR SEMESTER 2 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION AND COURSE TEACHING EVALUATION FOR SEMESTER 1 OF THE 2022/2023 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS