Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senior Chief Assistant Registrar N52

Mr. Mohd Azmi Mahat @ Kasim

Head of Admission Unit (Undergraduate)

In charge of student admission for undergraduate level

Head of Quality Assurance


Mr. Basir Bahir

Head of Senate Unit

  • In charge of Senate, Academic Senate Committee (JKAS) and Academic Planning & Development Committee (JPPA) meeting management

Head of Logistic and Administration Unit

  • In charge of logistics, administration and finance