Laporan AIC Bil-1 2021

Di atas permintaan yang menggalakkan, Jabatan Anatomi dengan jayanya telah menganjurkan 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟 𝐀𝐧𝐚𝐭𝐨𝐦𝐢 (Praktikal) Bil-1 𝟐𝟎𝟐1 pada 24 Mac 2021 yang dijalankan sepenuhnya secara bersemuka. Seramai 15 orang peserta yang kebanyakkannya terdiri daripada Pelajar Pascasiswazah Perubatan dalam dan luar UKM turut serta mengambil bahagian. Rata-rata peserta amat berpuas hati dan menghargai usaha yang dibuat bagi membantu kefahaman Anatomi manusia dalam bidang masing-masing.

 

 

Berikut adalah gambar-gambar bengkel yang dijalankan: