Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim

Soalan Lazim

Bilakah ANGKASA ditubuhkan?

Pusat Sains Angkasa ditubuhkan pada 1 Ogos 2003 dengan nama asalnya Institut Sains Angkasa

Dimanakah lokasi ANGKASA?

Pejabat ANGKASA terletak di Aras 2, Kompleks Penyelidikan, UKM Bangi, Selangor.

Apakah kemudahan penyelidikan yang terdapat di ANGKASA?

Antara kemudahan yang terdapat di ANGKASA ialah Stesen GPS, GPS Ionospheric Scintillation & TEC Monitor (GISTM), Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS), VLF AWESOME Monitor, Real-Time UKM Automatic Weather System, Teleskop 12″ dan Anechoic Chamber.

Translate »