Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim

Felo Bersekutu

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Baharudin Yatim


Prof. Dr. Mahamod Ismail


Prof. Ir. Dr Mardina Abdullah

Google Scholar


Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam


Prof. Madya Ir. Dr. Rosdiadee Nordin


Prof. Madya Ir. Dr. Nasharuddin Zainal


Prof. Madya Dr. Tajul Ariffin Musa


Prof. Madya Ir. Dr. Mohamed Thariq Haji Hameed Sultan


Prof. Madya Dr. Gan Kok Beng


Dr. Kalaivani Chellappan


Dr. Fais Mansor


Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid


Dr. Suhaila M Buhari


Hilmi Sanusi


Translate »