Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Galeri

Gallery Cover

Majlis Pengiktirafan Penyelia dan Pemakaian Jubah Graduan ATMA

Tarikh: 11/01/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Seminar Gastronomi Melayu Kebangsaan (SEGEMUK) 2019

Tarikh: 30/10/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Syarahan Umum: Identifying Batiks for the Malay World

Tarikh: 15/10/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan Mastera XXII, 2019

Tarikh: 07/10/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon