Unit Audit Dalam

 Unit Audit Dalam mempunyai 19 orang kakitangan yang di terajui oleh Ketua Unit Audit Dalam sebagai Ketua Jabatan bagi Kampus Induk Bangi dan Kampus Cheras serta dibantu oleh 3 orang pegawai di Kampus Induk Bangi iaitu  Pengurus Audit Dalam, Juruaudit Dalam Kanan dan Juruaudit Dalam. Seramai 12  orang kakitangan sokongan. ditempatkan di Kampus Induk Bangi. Manakala Unit Audit Dalam Kampus Cheras mempunyai seorang Juruaudit Dalam Kanan dan 2 orang kakitangan sokongan.