Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Carta Organisasi

 

Jabatan Bendahari

 

 

 

Jabatan Kewangan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)

 

Carta Fungsi Jabatan Bendahari Bangi

Carta Fungsi Jabatan Kewangan Hospital Canselor Tuanku Muhriz