Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Panduan Pelajar

MAKLUMAN PELAKSANAAN INISIATIF PENGURANGAN YURAN PENGAJIAN SEBANYAK 20%

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN JUSTIFIKASI YURAN UKM

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN SEMAKAN KADAR YURAN SEMESTER 2 2020/2021 KESAN PENULARAN WABAK COVID-19

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN PENGURANGAN SEBAHAGIAN YURAN PENDAFTARAN PELAJAR PRASISWAZAH SESI AKADEMIK 2020/2021 KESAN DARIPADA PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN SEMAKAN KADAR YURAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 KESAN PENULARAN WABAK COVID-19

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN BERKAITAN PELARASAN PENGURANGAN YURAN PERKHIDMATAN SEMESTER 2 SESI 2019/2020

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN YURAN PROGRAM PENGAJIAN PASCA SISWAZAH MOD KERJA KURSUS (SEPARUH MASA) SESI 2020/2021

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN SEMAKAN KADAR YURAN SEMESTER 2 SESI 2019/2020 KESAN PENULARAN WABAK COVID-19

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN KADAR YURAN PENGAJIAN DI UKM BAGI TAHUN 2019

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN PROSES MENGADAKAN AKTIVITI PELAJAR

*Sila klik butang skrin penuh untuk membaca panduan

MAKLUMAN KADAR CAJ