Panduan Kadar Caj

Kadar Caj Sewa Ruang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar Caj Penerbitan

 

Kadar Denda Kepada Pemilik Kenderaan Terbiar

 

 

Kadar Denda Pembatalan Tempahan Kenderaan Universiti

 

Caj Rawatan di Klinik Pergigian UKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINDAAN PENGECUALIAN BAYARAN (SEMAKAN 2016)

1.1.     Pindaan kepada pengecualian bayaran adalah seperti berikut:

POLISI BAGI PESAKIT WARGANEGARA

 1. Berikut adalah pesakit yang berstatus percuma untuk prosedur pemeriksaan dan semua rawatan pergigian: [Pesakit dikehendaki mengemukakan surat jaminan yang masih sah semasa menghadiri temujanji rawatan]
 • Penghuni rumah anak-anak yatim, institut kebajikan sosial dan rumah-rumah orang miskin yang disediakan oleh kerajaan di bawah pentadbiran & seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
 • Penerima bantuan am bulanan dari JKM / Baitulmal & tanggungan.
 • Orang asli yang disahkan JHEOA tidak berpendapatan tetap.
 • Pemegang kad Orang Kurang Upaya (OKU) JKM
 • Kakitangan polis & tanggungan : Sarjan Mejar dan ke bawah.
 • Orang tawanan / pesalah yang dibawa oleh pihak berkuasa/Pegawai Polis beserta surat pengesahan orang tawanan.
 • Pesara kerajaan yang menerima pencen tidak melebihi RM180.00 sebulan.
 • Pesakit untuk tujuan pendidikan dan/atau peperiksaan.
 • Pesakit yang mempunyai kad bagi Program Perlindungan Sementara dari Jabatan Perpaduan Negara & Pembangunan Masyarakat.
 • Pelajar sekolah khas kerajaan (sekolah orang kurang upaya) tetapi tidak berdaftar dengan JKM.

2. Berikut adalah pesakit yang berstatus percuma untuk prosedur rawatan pergigian asas* sahaja. Caj pemeriksaan perlu dibayar oleh pesakit mengikut kategori yang berkenaan.

 • Warga emas melebihi umur 60 tahun.
 • Penderma darah dan organ (beserta kad yang sah)
 • Pelajar sekolah kerajaan berumur tidak melebihi 21 tahun dan belajar sepenuh masa.
 • Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (beserta surat pengesahan terkini daripada fakulti yang berkenaan).
 • Kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia dan tanggungan

*percuma untuk pemeriksaan, rawatan pencegahan pergigian, tampalan sementara dan cabutan biasa sahaja.

3. Lain-lain

 • Bagi KATEGORI B, pesakit perlu membayar kos rawatan seperti kos implan dan penyediaan prostesis (korona / jambatan) yang dihantar ke makmal luar.
 • Pesakit yang menjalani rawatan implan dan ortodontik akan dikenakan deposit sebelum rawatan diberikan.
 • Bagi rawatan Ortodontik, TIADA pengecualian diberikan kepada semua pesakit iaitu mereka dikehendaki membayar caj rawatan seperti yang dinyatakan.
 • Semua pesakit perlu membayar yuran pendaftaran untuk setiap temujanji rawatan.

POLISI BAGI PESAKIT PENDUDUK TETAP, UNHCR DAN BUKAN WARGANEGARA

Pesakit berikut akan dikenakan caj 2 kali ganda dari kadar biasa:

 • Bukan warganegara Malaysia termasuk anak yang mempunyai sijil pendaftaran kelahiran Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.
 • Pesakit bukan warganegara yang belajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.
Caj Rawatan Klinik Audiologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caj Rawatan Klinik Sains Pertuturan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caj Rawatan Klinik Terapi Fizikal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caj Rawatan Klinik Terapi Carakerja

Caj Rawatan Klinik Am

Kadar Sewa Peralatan Makmal

Kadar sewa peralatan majlis

Kadar Harga Jualan Baja/ Pokok

Kadar Harga Haiwan Makmal