Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Aktiviti

    Taklimat Berkaitan Kontrak Bersama Dengan Pegawai Undang-Undang - ENCIK NORRUL IZUHAN BIN SHAFRI (17 September 2020)
    Pelancaran eP@UKM di Hotel Bangi Resort (8 Februari 2020)