Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Aktiviti

  MOA Jabatan Bendahari Bersama UKM Pakar Runding Dengan Ikhlas Kekal Sdn Bhd (23 Jun 2022)
  Program Bubur Lambuk Jabatan Bendahari UKM 2022 (27 April 2022)

   

   

  Taklimat Berkaitan Kontrak Bersama Dengan Pegawai Undang-Undang - ENCIK NORRUL IZUHAN BIN SHAFRI (17 September 2020)
  Pelancaran eP@UKM di Hotel Bangi Resort (8 Februari 2020)