Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Hubungi Kami

Bahagian Pentadbiran (Urusan Pentadbiran dan Sumber Manusia Kakitangan Jabatan Bendahari)

Jabatan Bendahari

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, SELANGOR

No. Tel: 03-8921 3116/3399/4524/5134

Mel-e: bndahari@ukm.edu.my

Web: www.ukm.my/bendahari

 

Unit Kewangan Pelajar (UKP) (Urusan Pelajar)

No. Tel. Kaunter: 03-8911 8178 atau 038911 8185

No. Tel. : 03-8911 8174/8175/8176/8177/8180/8181/8182/8183/8184

Mel-e: ukpbendahari@ukm.edu.my

Facebook: www.facebook.com/UKPBendahariUKM/

 

Bahagian Perolehan (Urusan Tender/Sebutharga)

No. Tel: 03-8921 5120/5033

Mel-e: bahagianperolehan@ukm.edu.my

 

Bahagian Bayaran (Urusan Pinjaman Kakitangan, Gaji Kakitangan dan Bayaran Pembekal)

Unit Elaun – unitelaun@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 3117/3537

Unit Gaji – unitgaji@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 5454/4441

Unit Bayaran Pembekal – unitbayaran@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 4099/4251

 

Imbas QR Code untuk Borang Aduan Maklum Balas Pelanggan Jabatan Bendahari