Hubungi Kami

Bahagian Pentadbiran

Jabatan Bendahari

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, SELANGOR

Tel: 03-8921 5113

Mel-e: bndahari@ukm.edu.my

Web: www.ukm.my/bendahari

 

Unit Kewangan Pelajar

Tel: 03-8911 8185 atau 038911 8178

Mel-e: ukpbendahari@ukm.edu.my

Facebook: www.facebook.com/UKPBendahariUKM/