Hubungi Kami

Bahagian Pentadbiran (Urusan Pentadbiran)

Jabatan Bendahari

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, SELANGOR

No. Tel: 03-8921 3399/4524/5134/5113/3116

Mel-e: bndahari@ukm.edu.my

Web: www.ukm.my/bendahari

 

Unit Kewangan Pelajar (UKP) (Urusan Pelajar)

No. Tel. Kaunter: 03-8911 8178 atau 038911 8185

No. Tel. : 03-8911 8174/8175/8176/8177/8180/8181/8182/8183/8184

Mel-e: ukpbendahari@ukm.edu.my

Facebook: www.facebook.com/UKPBendahariUKM/

 

Bahagian Perolehan

No. Tel: 03-8921 5120/5033

Mel-e: bahagianperolehan@ukm.edu.my

 

Bahagian Bayaran

Unit Elaun – unitelaun@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 3117/3537

Unit Gaji – unitgaji@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 5454/4441

Unit Bayaran Pembekal – unitbayaran@ukm.edu.my – No. Tel: 03-8921 4099/4251