Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Lokasi Kami

Bahagian Pentadbiran (Urusan Pentadbiran dan
Sumber Manusia Kakitangan Jabatan Bendahari)
Aras 4, Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

No. Tel: 03-8921 3116/3399/4524/5134
E-mel: pentadbiranbendahari@ukm.edu.my
Web: www.ukm.my/bendahari

Unit Kewangan Pelajar (UKP) (Urusan Pelajar)
Aras 7, Jabatan Bendahari,
Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke-2
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

No. Tel : 03-8911 8174/8175/8176/8178/8185
E-mel: ukpbendahari@ukm.edu.my
Web: www.ukm.my/bendahari

Bahagian Bayaran (Urusan Pinjaman Kakitangan,
Gaji Kakitangan dan Bayaran Pembekal)

Aras 3, Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

Bahagian Perolehan (Urusan Perolehan)
Aras 3, Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

No. Tel: 03-8921 5120/5033
E-mel: bahagianperolehan@ukm.edu.my

Unit Elaun
E-mel: unitelaun@ukm.edu.my
No Tel : 03-8921 3117/3537

Unit Bayaran Pembekal
E-mel: unitbayaran@ukm.edu.my
No Tel : 03-8921 4099/4251

Unit Gaji
E-mel: unitgaji@ukm.edu.my
No. Tel: 03-8921 5454/4441