Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Panduan Kakitangan

Buku Panduan Bayaran Gaji dan Elaun UKM
Pembekalan Baju Korporat Baharu Kepada Kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia
Garis Panduan Penggunaan Kad Kredit Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia

Garis Panduan Penggunaan Kad Kredit Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Kadar Kelayakan Hotel rujuk Pekeliling Bendahari Bil 13/2014
GRED NEGERI DI SEMENANJUNG SABAH, SARAWAK DAN LABUAN
Utama/ Khas A dan ke atas Sebenar (Standard Suite) Sebenar (Standard Suite)
Utama/ Khas B dan C Sebenar (Bilik Superior) Sebenar (Bilik Superior)
53 dan 54 Sebenar (bilik biasa) Sebenar (bilik biasa)
45 hingga 52 240 270
41 hingga 44 220 250
27 hingga 40 200 230
17 hingga 26 180 210
16 dan ke bawah 160 190
Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Semenanjung) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
115.00 80.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
100.00 75.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
85.00 70.00
45-52 240.00 60.00 60.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 220.00 45.00 55.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 110.00 22.50 27.50
27-40 200.00 40.00 45.00
17-26 180.00 40.00 40.00
1-16 160.00 35.00 35.00
Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Sabah/Sarawak) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
165.00 85.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
130.00 80.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
115.00 75.00
45-52 270.00 80.00 70.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 250.00 65.00 65.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 125.00 32.50 32.50
27-40 230.00 55.00 50.00
17-26 210.00 55.00 45.00
1-16 190.00 50.00 35.00

 

Soalan Lazim Kredit (Hutang)

Soalan Lazim

Unit Kawalan Kredit, Bahagian Hasil, Jabatan Bendahari, Aras 2, Bangunan Akademik Lingkungan Kedua,UKM Bangi

No. Telefon Untuk Dihubungi:  89118175

Email:            ukkbendhari@ukm.edu.my

Soalan 1:        Siapakah yang bertanggungjawab dalam memastikan hutang dikutip?

Jawapan:       Ketua PTJ bertanggungjawab untuk memastikan hutang dikutip.

 

Soalan 2:        Bilakah surat peringatan berkaitan hutang perlu dikeluarkan?

Jawapan:      

JENIS PERINGATAN TEMPOH
Peringatan Pertama 30 hari selepas invois dikeluarkan.
Peringatan Kedua 14 hari dari tarikh surat peringatan pertama dikeluarkan.

 

Soalan 3:        Bagaimanakah kami mahu membuat bayaran kepada UKM?

Jawapan:        Bayaran boleh dibuat seperti kaedah di bawah:

 

PENGGUNA CARA BAYARAN
Kakitangan (Aktif)  Potongan gaji
Kakitangan (Tidak Aktif) *Pindahan ke akaun CIMB 8002234307
Pelanggan Luar *Pindahan ke akaun CIMB 8002234307

* Kakitangan / pelanggan luar perlu kemukakan bukti bayaran kepada: Unit Kawalan Kredit, Bahagian Hasil, Jabatan Bendahari, Aras 7 Bangunan Pusat Pengurusan Akademik, Lingkungan Ke-2, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 

Soalan 4:        Adakah penghutang UKM akan disenarai hitamkan sekiranya hutang tidak dijelaskan?

 Jawapan:       Ya, penghutang universiti yang tegar akan disenarai hitamkan setelah tindakan peringatan dan Agensi Kutipan Hutang gagal menyelesaikan kes penghutang selama 1 tahun.

Soalan Lazim Bahagian Bayaran (Unit Gaji)

Soalan Lazim

Soalan 1: Bagaimana caranya untuk mohon surat pengesahan majikan?

Jawapan: Pemohon perlu mel-e kepada En Mohd Farid Omar melalui mohdfarid@ukm.edu.my terlebih dahulu, beserta maklumat lengkap seperti berikut;

Nama Pemohon Contoh: Aminah Bt Abu)
UKM Per  Contoh: K00001
Nama Bank/ Koperasi Pinjaman Contoh: Bank Agro
Alamat cawangan bank/ koperasi Contoh: Bandar Baru Bangi

Bagi borang BIRO ANGKASA ; ianya perlu dilengkapkan beserta tanda tangan pemohon sebelum diserah kepada Unit Gaji, Bahagian Bayaran.

Jika potongan gaji melebihi 60% untuk tujuan pinjaman atau overlap, pemohonan hendaklah menyertakan Surat Kiraan Baru dari pihak bank/ koperasi berkenaan.

Soalan Lazim Bahagian Pentadbiran

Soalan 1: Bagaimana caranya untuk tamatkan caruman insuran Takaful Maasyi?

Jawapan: Pemohon perlu menghantar emel kepada Encik Muhammad Syafiq Ahmad Shukri  melalui syfq@ukm.edu.my atau menghubungi beliau di talian 03-8921 5134 dan disertakan dengan borang maklumat akaun. Pemohon akan menerima wang dari pihak insuran Takaful dalam tempoh 1 bulan (terus ke akaun pemohon)

Soalan 2: Siapa yang harus dihubungi untuk urusan mesin penyalin di PTj?

Jawapan: PTj boleh menghubungi Encik Adeazuan Adnan di talian 03-8921 3399 atau emel kepada ade@ukm.edu.my