Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Bahagian Bajet & Penjanaan

Encik Zul Azri Bin HassanĀ 

 •  
 •  03-8921-5110
 •  zul_azri@ukm.edu.my
 • Skop Tugasan:

  Mengurus dan melaksanakan fungsi kewangan mengikut hadkuasa dan peraturan yang berkuatkuasa seperti berikut:

  • Pengurusan Bajet
  • Pengurusan Tabung dan Akaun Khas
  • Pengurusan Pengekosan

  Kelayakan Akademik:

  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
  • MBA in Finance